ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กะเพราควาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== อ้างอิง ==
* วีระศักดิ์ พักตรานวลหง. '''พืชผักตระกูลกะเพรา''' . กรุงเทพมหานคร . คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. ตุลาคม 2549
* บัญชีแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ทะเบียนพันธุ์พืชในประเทศไทย
* แหล่งผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้า พ.ศ. 2545 กรมวิชาการเกษตร
18,611

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์