ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การนิยามหน่วยฐานเอสไอใหม่ พ.ศ. 2562"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในปี 2503 มีการนิยามเมตรใหม่ในแง่ของความยาวคลื่นของแสงจากแหล่งกำเนิดจำเพาะ ทำให้เป็นอนุพันธ์จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสากล จึงทำให้กิโลกรัมต้นแบบเป็นสิ่งทำขึ้นสิ่งเดียวที่บทนิยามหน่วยเอสไอยึดอยู่ ด้วยบทนิยามปี 2562 ใหม่นี้ หน่วยเอสไอจะมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมดเป็นครั้งแรก
 
ผู้ประพันธ์จำนวนหนึ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อวิจารณ์บทนิยามฉบับปรับปรุง รวมทั้งข้อวิจารณ์ว่าข้อเสนอใหม่ไม่ได้จัดการผลกระทบของการทำลายความเชื่อมโยงระหว่างบทนิยามของ[[หน่วยมวลอะตอม|หน่วยดาลตัน]]และบทนิยามของกิโลกรัม โมลและค่าคงตัวอาโวกาโดร
 
[[หมวดหมู่:วิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2561]]

รายการนำทางไซต์