ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox royalty
| name = จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
| title =ข่านแห่งเผ่าหนี่เจินต้าจิน
| native name = 努爾哈赤
| temple name = ชิงไท่จู่
| ก่อนหน้า = ต้นราชวงศ์
| รูปภาพ = Seal of Qing dynasty.svg
| ตำแหน่ง = ข่านแห่งต้าจินแมนจู
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์จิน
| ปี = [[พ.ศ. 2159]] - [[พ.ศ. 2169]]
ผู้ใช้นิรนาม