ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดกันมาตุยาราม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ชื่อสะกดผิด
(ชื่อสะกดผิด)
 
[[ไฟล์:พระประธาน วัดกันมาตุยาราม.jpg|left|150px|thumb|พระประธานในอุโบสถ]]
'''วัดกันมาตุยาราม''' เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็ก สังกัด[[ธรรมยุติ]]นิกาย ตั้งอยู่ริมถนนมังกร [[เขตสัมพันธวงศ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] แวดล้อมด้วยชุมชน[[ชาวไทยเชื้อสายจีน]] ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดกุศลสมาครของฝ่ายอนัมนิกาย และวัดบำเพ็ญจีนพรตของฝ่ายจีนนิกาย วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2407 ตรงกับปลายรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 4 โดย'''นางกลีบ สาครวาสี''' ได้อุทิศสวนดอกไม้สร้างเป็นวัดขึ้น ต่อมาบุตรของนางกลับกลีบ คือ พระดรุณรักษา (กัน สาครวาสี) ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว นางกลีบ ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า"วัดกันมาตุยาราม" อันหมายถึง วัดที่มารดาของนายกันเป็นผู้สร้าง บริเวณวัดแห่งนี้ค่อนข้างคับแคบ ปูชนียสถานสำคัญมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกาสร้างเลียนแบบธัมเมกขสถูปในประเทศ[[อินเดีย]] และในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ วัดนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของ สุชีโวภิกขุ หรือ อาจารย์[[สุชีพ ปุญญานุภาพ]] ปราชญ์ทาง[[พระพุทธศาสนา]]คนหนึ่งของ[[ประเทศไทย]]
 
[[ไฟล์:วัดกันมาตุยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (2).JPG|left|150px|thumb|ลายปูนปั้นที่ซุ้มประตูวัด]]
9

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์