ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกาย"

เพิ่มขึ้น 108 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[เถรวาท]]
** [[มหานิกาย]]
** [[ธรรมยุตินิกาย]]
* [[มหายาน]]
* [[วัชรยาน]]
** [[ศาสนาพุทธแบบทิเบต|ทิเบต]]
 
=== ศาสนาคริสต์ ===
696

การแก้ไข