ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วากยสัมพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: be:Сінтаксіс мовы)
{{ภาษาศาสตร์}}
 
ในทาง[[ภาษาศาสตร์]] '''วากยสัมพันธ์''' (อังกฤษ : syntax) หมายถึง การศึกษาว่าด้วยกฏของความสัมพันธ์ของแบบแผนองค์ประกอบของประโยคในภาษา อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักไวยกรณ์ของภาษา ในภาษาไทย "วากยสัมพันธ์" เป็นส่วนหนึ่งของหลักไวยกรณ์ไทยที่กำหนดขึ้นเป็นหนึ่งในแบบแผนหรือไวยกรณ์ของภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 แบบแผนหลัก ได้แก่ [[อักขรวิธี]] ซึ่งศึกษาว่าด้วยอักษร, [[วจีวิภาค]] ศึกษาว่าด้วยคำ, วากยสัมพันธ์ ศึกษาว่าด้วยความสัมพันธ์ของคำในประโยค, และ [[ฉันทลักษณ์]] คือ กฎเกณฑ์ของการเขียนภาษาในรูปแบบต่างๆ
 
'''วากยสัมพันธ์''' ยังเป็นชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยประโยค และความเกี่ยวข้องของส่วนต่างๆ ในประโยค การศึกษากฎหรือความสัมพันธ์ของ[[ภาษา]]อย่างเป็นแบบแผน ที่ควบคุมการเรียง[[คำ]]เป็น[[วลี]] และวลีเป็น[[ประโยค]]
ผู้ใช้นิรนาม