พันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์ (อังกฤษ: Singapore Democratic Alliance, SDA; จีน: 新加坡民主联盟) เป็นพันธมิตรของพรรคการเมืองในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในช่วงสั้น ๆ ก่อนการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 เพื่อรวมพรรคการเมืองที่หลากหลายเข้ามาเป็นแนวร่วมที่มีเอกภาพ เพื่อต่อสู้กับพรรคกิจประชาชน ประธานพันธมิตรคือ เชียม ซีตง หัวหน้าพรรคประชาชนสิงคโปร์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกร่วมก่อตั้งได้แก่ พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ พรรคยุติธรรมสิงคโปร์ พรรคประชาชนสิงคโปร์ และองค์การแห่งชาติสิงคโปร์เชื้อสายมลายู ต่อมาใน พ.ศ. 2550 พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติถอนตัวออกจากพันธมิตร ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เชียมได้ประกาศว่าพรรคประชาชนสิงคโปร์ออกจากพันธมิตรเช่นกัน

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544[แก้]

พันธมิตรได้ส่งผู้สมัคร 13 คน ได้คะแนนร้อยละ 12.0 เชียมได้รับเลือกตั้ง พร้อมกับสตีฟ เชีย จากพรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ โดยเชียมได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2549[แก้]

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พันธมิตรประกาศเป้าหมายว่าต้องการ 15 ที่นั่ง และเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเงา แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพันธมิตรไม่ได้รับเลือกตั้ง ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นของ โล เทียเคียว จากพรรคแรงงานสิงคโปร์

หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติได้ประกาศถอนตัวออกไปใน พ.ศ. 2550[1] ต่อมา ใน พ.ศ. 2553 เชียมพยายามดึงพรรคปฏิรูปเข้ามาร่วมในพันธมิตร แต่สมาชิกไม่พอใจบทบาทของเชียมและได้ลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปลดเชียมออกจากประธานพันธมิตร ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เชียมจึงตัดสินใจนำพรรคประชาชนสิงคโปร์ออกจากพันธมิตร[2][3]

อ้างอิง[แก้]