พรรคประชาชนสิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Spp-logo-2.png

พรรคประชาชนสิงคโปร์ (อังกฤษ: Singapore People's Party, SPP; อักษรจีนตัวย่อ: 新加坡人民党; อักษรจีนตัวเต็ม: 新加坡人民黨) เป็นพรรคฝ่ายค้านที่นิยมฝ่ายซ้าย หัวหน้าพรรคคือเชียม ซีตง

การก่อตั้ง[แก้]

พรรคนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยซิน เก็กตง ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมเชียม ซีตง ในพรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์ เป็นเวลาสามปีที่ซินอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรค จนกระทั่งเชียมเข้าร่วมกับพรรคเมื่อสภาหมดวาระใน พ.ศ. 2540 เชียมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค

สมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์[แก้]

ใน พ.ศ. 2544 พรรคนี้เข้าเป็นสมาชิกของพันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์ร่วมกับพรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ พรรคยุติธรรมสิงคโปร์ และองค์การแห่งชาติสิงคโปร์เชื้อสายมลายู เชียมเป็นประธานของพันธมิตร โดยเป็นการรวมพรรคการเมืองที่แตกต่างกันให้เป็นเอกภาพ เพื่อสู้กับพรรคกิจประชาชนในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ซึ่งในการเลือกตั้งนี้ เชียมได้รับเลือกอีกครั้งและเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยพฤตินัย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 เชียมได้รับเลือกอีกครั้ง แต่ตำแหน่งฝ่ายค้านโดยพฤตินัยเปลี่ยนไปเป็นโลว์ เทียเคือง ผู้นำพรรคแรงงาน

การถอนตัวออกจากพันธมิตรประชาธิปไตย[แก้]

พรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติได้ถอนตัวออกจากแนวร่วมใน พ.ศ. 2550 แต่พรรคประชาชนยังคงอยู่ ใน พ.ศ. 2553 เชียมพยายามนำพรรคปฏิรูปเข้ามาร่วมในพันธมิตร แต่มีสมาชิกในพันธมิตรคัดค้าน ทำให้เชียมยุติบทบาททางการเมืองเป็นการประท้วง ต่อมาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 สมาชิกพันธมิตรได้ลงมติปลดเชียมออกจากหัวหน้าพันธมิตร ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เชียมได้ประกาศว่าพรรคประชาชนถอนตัวออกจากพันธมิตร ลีนา โละห์ วูนลี ภรรยาของเชียมได้ลงรับสมัครเลือกตั้งในเขตโปตงปาร์ซี ซึ่งเชียมเคยได้รับเลือกมาหลายสมัย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 แต่ลีนาไม่ได้รับเลือก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]