พรรคยุติธรรมสิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พรรคยุติธรรมสิงคโปร์ (อังกฤษ: Singapore Justice Party, SJP; จีน: 新加坡正义党) เป็นพรรคการเมืองในสิงคโปร์ มีฐานที่มั่นในตำบลมารีนพาเรดในสิงคโปร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 พรรคนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 แต่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 โดยได้เข้าร่วมกับแนวร่วมที่เรียกพันธมิตรประชาธิปไตยสิงคโปร์ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคกิจประชาชน โดยร่วมมือกับพรรคความเป็นปึกแผ่นแห่งชาติ พรรคประชาชนสิงคโปร์ และองค์การแห่งชาติสิงคโปร์เชื้อสายมลายู แต่ก็พ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 เลขาธิการทั่วไปของพรรคนี้คืออามีนุดดิน บิน อามี