ข้ามไปเนื้อหา

พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเทพรัตนกวี

(สุรินทร์ ชุตินฺธโร)
ส่วนบุคคล
เกิด25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 (87 ปี)
ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก
ป.ธ.7
ค.ด.(กิตติ์)
พธ.ด.(กิตติ์)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดมหาธาตุ (จังหวัดเพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์
อุปสมบท27 เมษายน พ.ศ. 2502 (65 ปี)
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร) เป็นพระราชาคณะชั้นเทพสังกัดมหานิกาย อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติ[แก้]

พระเทพรัตนกวี มีนามเดิมว่า สุรินทร์ แย้มสุข เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ณ ที่บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ต่อมาเมื่ออายุ 18 ปี ได้บรรพชาที่วัดเนินเหล็ก ตำบลเนินเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีพระครูอุดมธรรมภาณ วัดทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2502 ที่วัดเนินเหล็ก โดยมีพระครูอุทัยธรรมวินิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุกฤษฏ์สุตการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญธรรม เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า ชุตินฺธโร

หลังอุปสมบทได้ออกเดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค รวมทั้งสอบได้วิชาชุดครูมูล จากนั้นหันมาศึกษาด้านอภิธรรม และศึกษาพระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก เป็นภาษาอังกฤษกับพระอาจารย์อูมานันทะ, พระอภิธรรมปิฎก ภาษาอังกฤษ กับพระอูโสภณะ พระสงฆ์ชาวพม่า ต่อมาพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม เปิดสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ที่วัดโกรกพระใต้ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จึงส่งไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรมและบาลี พร้อมกับศึกษาบาลีควบไปกับการสอนด้วย จนสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค

พ.ศ.2513 พระธรรมคุณาภรณ์เปิดสำนักเรียนปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและบาลี ที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จึงถูกส่งมาเป็นครูสอนที่วัดมหาธาตุ พร้อมกับสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ และเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ต่อมาในพ.ศ.2515 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ และในพ.ศ.2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งพ.ศ.2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พระเทพรัตนกวี มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยฐานะ[แก้]

ตำแหน่งการปกครอง[แก้]

  • พ.ศ.2513 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
  • พ.ศ.2513 เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  • พ.ศ.2515 เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
  • พ.ศ.2540 เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
  • พ.ศ.2560 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

สมณศักดิ์[แก้]

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีพัชโรดม
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพัชราภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประกาศเกียรติคุณ - กองวิชาการ มจร, หน้า230
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน 1020 รูป ], เล่ม 126, ตอนที่ 6 ข, 22 เมษายน 2552, หน้า 2