พระราชพัชรธรรมเมธี (ลักษณะ กิตฺติญาโณ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชพัชรธรรมเมธี

(ลักษณะ กิตฺติญาโณ)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด27 กันยายน พ.ศ. 2518 (48 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก
ป.ธ.9
พธ.ด.
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดมหาธาตุ (จังหวัดเพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์
อุปสมบท22 เมษายน พ.ศ. 2537 (29 ปี)
ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พระราชพัชรธรรมเมธี (ลักษณะ กิตฺติญาโณ) เป็นพระราชาคณะชั้นราชสังกัดมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติ[แก้]

พระราชพัชรธรรมเมธี มีนามเดิมว่า ลักษณะ บุญคำ เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2518

บรรพชา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2531 ณ วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูประดิษฐนวการ (ประมุข) เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ เจ้าอาวาสวัดจงโก ตำบลหนองรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539 ณ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์สุวิทย์ สุวิชฺชาโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2533 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2543 สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค สำเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2545 สำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2560 สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2548 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2549 เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2551 เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2558 เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2560 เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

สมณศักดิ์[แก้]

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีพัชโรดม[1]
 • พ.ศ.2566 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพัชรธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 128, ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 6