พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ทองย้อย เศวตศิลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาอำมาตย์ตรี
พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ทองย้อย เศวตศิลา)
เกิด21 กันยายน พ.ศ. 2425
เสียชีวิต30 ธันวาคม พ.ศ. 2474 (49 ปี)
ตำแหน่งอดีตผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรี
คู่สมรสคุณหญิงเล็ก เศวตศิลา
บุตร11
บิดามารดา
ครอบครัวเศวตศิลา

มหาอำมาตย์ตรี พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ทองย้อย เศวตศิลา) (21 กันยายน 2425-30 ธันวาคม 2474) ขุนนางชาวไทย อดีตองคมนตรี อดีตนาย อำเภอเสนาใน อดีตนาย อำเภอเสนาใหญ่ อดีตนาย อำเภอกรุงเก่า อดีตปลัด เมืองอ่างทอง อดีตข้าหลวงมหาดไทยมณฑลกรุงเก่า อดีตปลัดกรมตำรวจภูธร อดีตยกกระบัตรมณฑลนครชัยศรี อดีตปลัดมณฑลกรุงเก่า อดีตผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรี

พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2425 เป็นบุตรชายของนาย เฮนรี อาลาบาศเตอร์ ที่เกิดแต่นางเพิ่ม อาลาบาศเตอร์ มีพี่ชายคือ พระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ (ทองคำ เศวตศิลา)

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ คุณหญิงเล็ก เศวตศิลา มีบุตรธิดาด้วยกันทั้งสิ้น 8 คนและมีบุตรธิดากับภรรยาไม่ทราบชื่ออีก 3 คน

พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดบวมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2474 สิริอายุได้ 49 ปี[1]

ตำแหน่งและบรรดาศักดิ์[แก้]

 • 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 กลับจากฝึกงานที่มณฑลกรุงเก่า[2]
 • 4 มิถุนายน พ.ศ. 2447 นายอำเภอเสนาใน[3]
 • 26 มกราคม พ.ศ. 2447 นายอำเภอเสนาใหญ่[4]
 • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2449 ขุนนราภัยพิทักษ์ ถือศักดินา ๘๐๐[5]
 • 14 มกราคม พ.ศ. 2451 หลวงไชยสงคราม ถือศักดินา ๑๐๐๐ พร้อมกับรับตำแหน่ง ปลัดเมืองอ่างทอง[6]
 • 4 มกราคม พ.ศ. 2453 ข้าหลวงมหาดไทยมณฑลกรุงเก่า[7]
 • 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 ปลัดกรมซ้ายในกรมตำรวจภูธร[8]
 • ยกกระบัตรมณฑลนครไชยศรี
 • 4 กันยายน พ.ศ. 2456 ปลัดมณฑลกรุงเก่า[9]
 • 15 ธันวาคม พ.ศ. 2456 พระกรุงศรีบริรักษ์ ถือศักดินา ๓๐๐๐[10]
 • 29 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรี[11]
 • 17 ธันวาคม พ.ศ. 2458 พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม นครบาลจังหวัดนนทบุรี (เปลี่ยนมาจากตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในปลายรัชกาลที่ 6)[12]
 • 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ปลัดบัญชาการกองสมุหพระนครบาลกรุงเทพ[13]
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2465 พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง คงถือศักดินา ๓๐๐๐[14]
 • 19 เมษายน พ.ศ. 2471 - ผู้รั้งตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการ มณฑลจันทบุรี[15]
 • 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 - สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการ มณฑลจันทบุรี[16]
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2472 สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการ มณฑลปราจีนบุรี[17]

ยศ[แก้]

 • รองอำมาตย์เอก
 • 14 สิงหาคม พ.ศ. 2456 อำมาตย์ตรี[18]
 • 15 ธันวาคม พ.ศ. 2456 นายหมู่โท[19]
 • 15 ธันวาคม พ.ศ. 2456 อำมาตย์โท[20]
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2457 อำมาตย์เอก[21]
 • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 - นายหมวดเอก[22]
 • 15 มีนาคม พ.ศ. 2462 มหาอำมาตย์ตรี[23]
 • นายกองตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข่าวตาย (หน้า ๔๐๐๒)
 2. มหาดเล็กนักเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 3. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 4. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 5. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 6. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 7. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 8. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 9. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 10. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 11. แจ้งความกระทรวงนครบาล
 12. เลื่อนและตั้งบรรดาศักดิ์
 13. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและย้ายตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 14. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๒๘๙๖)
 15. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ปลดและตั้งตำแหน่ง
 16. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 17. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปลด ตั้ง ย้าย สมุหเทศาภิบาล
 18. พระราชทานยศและเลื่อนยศ
 19. พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า
 20. พระราชทานยศและเลื่อนยศ
 21. พระราชทานเลื่อนยศ
 22. พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๓๓๒๑)
 23. พระราชทานยศ
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๔๕, ๗ มกราคม ๒๔๖๖
 25. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน, เล่ม ๔๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๒๙, ๑ ธันวาคม ๒๔๗๒
 26. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๘๕๑, ๑๙ มกราคม ๒๔๖๑
 27. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๔๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๒๔๐, ๘ มกราคม ๒๔๗๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๔๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๒๖๙, ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๖