พระนางมี่นคองแมดอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางมี่นคองแมดอ
พระสวามีพระเจ้าสการะวุตพี (ค.ศ. 1535–1539)
พระเจ้ามี่นบีนแห่งมเยาะอู้ (ค.ศ. 1540–1554)
พระราชบุตรไม่ทราบ
พระบิดาพระเจ้าบาเยงทเว
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1510
แปร
อาณาจักรแปร
สิ้นพระชนม์?
มเยาะอู้
อาณาจักรมเยาะอู้
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางมี่นคองแมดอ (พม่า: မင်းခေါင် မယ်တော်, ออกเสียง: [mɪ́ɴɡàʊɴ mɛ̀dɔ̀]) พระมเหสีของพระเจ้าสการะวุตพีแห่งอาณาจักรหงสาวดี จากประมาณ ค.ศ. 1535–1539 และพระเจ้ามี่นบีนแห่งมเยาะอู้แห่งอาณาจักรมเยาะอู้จากประมาณ ค.ศ. 1540–1554 พระองค์เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าบาเยงทเวแห่งอาณาจักรแปร พระนางมีอีกพระนามที่เรียกขานกันคือ บะโก้มิพะย่า