พระครูพิพัฒนธรรมคุณ (จรินทร์ วิจิตฺตโก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูพิพัฒนธรรมคุณ

(จรินทร์ วิจิตฺตโก)
ชื่ออื่นหลวงเตี่ยจรินทร์ วัดประชุมคงคา
ส่วนบุคคล
เกิด28 มิถุนายน พ.ศ. 2455
เกิด ณ บ้านปุณเฒ่าม้า ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (88 ปี)
มรณภาพ16 ธันวาคม พ.ศ. 2543
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.ตรี , น.ธ.เอก , น.ธ.เอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดประชุมคงคา จังหวัดชลบุรี
อุปสมบท16 มิถุนายน พ.ศ. 2475
พรรษา68
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

พระครูพิพัฒนธรรมคุณ (หลวงเตี่ยจรินทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง ท่านเป็นเกจิดังของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท่านเป็นผู้บุกเบิกสร้างถาวรวัตถุให้กับวัดประชุมคงคา จนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ทางวัดประชุมคงคายังคงเก็บรักษาสังขารท่านอยู่ในโรงไว้ในเจดีย์ของวัดจนถึงปัจจุบัน ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปกราบไหว้สังขารของหลวงเตี่ย

ประวัติ[แก้]

หลวงเตี่ย ท่านมีนามเดิมว่า " จรินทร์ " นามสกุล " ชินวัฒน์ " เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2455 โยมบิดาชื่อ นาย ชิต โยมมารดาชื่อ นาง ฮวย ชินวัฒน์ ณ บ้านปุณเฒ่าม้า ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี[1]

อุปสมบท[แก้]

หลวงเตี่ย อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก ตรงกับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (อายุ 20 ปี) เมื่อเวลา 15.25 น. ณ พัทธสีมาวัดบ้านไร่ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีท่าน

- พระอุปัชฌาย์ พระครูไพศาลสารธรรม (ปี่ อินฺทโชโต) วัดโคกท่าเจริญ ตำบลท่าตะกูด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- พระกรรมวาจารย์ พระครูไพโรจน์สังฆกิจ (หลวงพ่อช่วง) วัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการหลง วัดบ้านไร่ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

หลวงเตี่ยจรินทร์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า " วิจิตฺตโก "

เมื่อหลวงเตี่ยอุปสมบทแล้ว ได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านไร่ 1 พรรษา

 • พ.ศ. 2476 ได้ย้ายไปเรียนนักธรรม ที่วัดโคกท่าเจริญ ซึ่งเป็นวัดของพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2479 ย้ายไปเรียนบาลี ที่วัดราฎร์บำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2484 ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2476 สอบ น.ธ.ตรี ได้ที่สำนักเรียน วัดโคกท่าเจริญ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2477 สอบ น.ธ.โท ได้ที่สำนักเรียน วัดโคกท่าเจริญ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2480 สอบ น.ธ.เอก ได้ที่สำนักเรียน วัดราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2487 เป็นเจ้าคณะตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2487 เป็นกรรมการสังฆ์อำเภอ ประจำองค์การศึกษา คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง
 • พ.ศ. 2494 ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2501 เป็นเจ้าคณะอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

งานด้านการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2484 เป็นครูสอนปริยัติธรรม ประจำวัดประชุมคงคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2484 เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง ของคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง
 • พ.ศ. 2486 เป็นกรรมการตรวจประโยค นักธรรม ชั้นตรี สนามหลวง
 • พ.ศ. 2498 เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดประชุมคงคา (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง)

งานด้านสาธารณูปการ[แก้]

 • พ.ศ. 2505 สร้างอุโบสถวัดประชุมคงคา 1 หลัง สิ้นเงินประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท)
 • พ.ศ. 2524 สร้างศาลาการเปรียญวัดประชุมคงคา คอนกรีต 2 ชั้น สิ้นเงินประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)
 • พ.ศ. 2530 สร้างศาลาฟังธรรมให้กับผู้สูงอายุ ให้สถานสงเคราะห์คนชรา (บ้านบางละมุง) แบบศาลาทรงไทย ออกแบบโดยกรมประชาสงเคราะห์ สิ้นเงินประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2484 เป็นพระสมุห์จรินทร์ ฐานานุกรมในทางพระครูอรรถจารีอุดมคุณ (หลวงปู่ฮง ปภฺกโร) วัดราษฎร์บำรุง อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
 • พ.ศ. 2494 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี
 • พ.ศ. 2501 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอำเภอ ชั้นโท
 • พ.ศ. 2512 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอำเภอ ชั้นเอก
 • พ.ศ. 2519 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอำเภอ ชั้นพิเศษ

งานพิเศษ[แก้]

 • - ได้รับเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ ที่วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • - ได้เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบางละมุง
 • - ได้เป็นสมาชิกสภาสงฆ์ จังหวัดชลบุรี ตลอดทุกสมัย

มรณภาพ[แก้]

พระครูพิพัฒนธรรมคุณ (หลวงเตี่ยจรินทร์) ท่านมรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ สิริอายุได้ 88 ปี พรรษาที่ 68

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า พระครูพิพัฒนธรรมคุณ (จรินทร์ วิจิตฺตโก) ถัดไป
หลวงตากิม เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา
(พ.ศ. 2455 – พ.ศ. 2543)
พระครูวิสุทธาจาร. (เฉลียว อุปจาโร)