พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

(สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.3)
ส่วนบุคคล
เกิด15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 (62 ปี)
นิกายมหานิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดพระธรรมกายโตเกียว 
อุปสมบท2 มิถุนายน พ.ศ. 2528
พรรษา38
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ฉายา ฐานวุฑโฒ นามเดิม ดร.สมชาย วัชรศรีโรจน์ เป็นพระครูปลัดมีราชทินนาม ฐานานุกรมพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระมหาโพธิวงศาจารย์,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

ประวัติ[แก้]

- เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จังหวัดนราธิวาส

- พ.ศ. 2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

- พ.ศ. 2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร

การศึกษา[แก้]

- ม.ศ.1 - ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

- ม.ศ.4 - ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

- ระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น   

- เปรียญธรรม 3 ประโยค

อุปสมบท[แก้]

อุปสมบทวันที่ 2 มิถุนายน 2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปัญญาบดี) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเผด็จ ทตฺตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า ฐานวุฑโฒ

สมณศักดิ์[แก้]

พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามปรากฏตามสัญญาบัตร ที่ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก

หน้าที่[แก้]

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ

- เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

- ผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

- ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

การทำงาน[แก้]

- ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน

- ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ

- ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น

- ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

- มีผลงานหนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง และ VCD รวมกว่า 200 รายการ รวมยอดการเผยแพร่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น

ผลงาน[แก้]

- หนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง MP3, VCD และ DVD รวมกว่า 200 รายการ 

รวมยอดการเผยแผ่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น

- หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า"

- ช่อง Youtube และเพจ Facebook ชื่อ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ มีผู้ติดตามจำนวนมาก

รางวัล[แก้]

ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร งานวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2557 สาขาแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

รางวัลพิเศษ[แก้]

พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 3600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์

พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน

พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526