พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ, ดร.
(สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.3)
Phrakrupalad Somchai DMC.jpg
เกิด15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
อายุ60
อุปสมบท2 มิถุนายน พ.ศ. 2528
พรรษา37
วัดวัดพระธรรมกายโตเกียว
สังกัดมหานิกาย
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ, ดร. ฉายา ฐานวุฑโฒ นามเดิม ดร.สมชาย วัชรศรีโรจน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติ[แก้]

- เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จังหวัดนราธิวาส

- พ.ศ. 2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

- พ.ศ. 2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร

การศึกษา[แก้]

- ม.ศ.1 - ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

- ม.ศ.4 - ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

- ระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น   

- เปรียญธรรม 3 ประโยค

อุปสมบท[แก้]

2 มิ.ย.2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมะปัญญาบดี) พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย วัดพระธรรมกาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเผด็จ ทตฺตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า ฐานวุฑโฒ

สมณศักดิ์[แก้]

พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งจากพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ฐานานุกรมในพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

หน้าที่[แก้]

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

- เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การทำงาน[แก้]

- ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน

- ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ

- ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น

- ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

- มีผลงานหนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง และ VCD รวมกว่า 200 รายการ รวมยอดการเผยแพร่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น

ผลงาน[แก้]

- หนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง MP3, VCD และ DVD รวมกว่า 200 รายการ 

รวมยอดการเผยแผ่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น

- หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า"

- ช่อง Youtube และเพจ Facebook ชื่อ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ มีผู้ติดตามจำนวนมาก

รางวัล[แก้]

ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร งานวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2557 สาขาแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

รางวัลพิเศษ[แก้]

พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 3600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์

พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์

พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน

พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526