พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูประสิทธิศีลวัฒน์

(ปล้อง อุตฺตโร)
ชื่ออื่นพระอาจารย์ปล้อง,หลวงพ่อปล้อง,หลวงปู่ปล้อง
ส่วนบุคคล
เกิด (85 ปี)
เสียชีวิต11 มิถุนายน พ.ศ. 2536
นิกายมหานิกาย
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่งชั้นสูง
ตั้งมั่นที่วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก
สถานะที่อุปสมบทพ.ศ. 2480
การบวช50 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางปลากด
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช

พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร) หรือ หลวงปู่ปล้อง นามสกุล ยิ้มย่อง ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะตำบลบางปลากด และ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อดีตพระเกจิจังหวัดนครนายก[1]

ชาติภูมิ[แก้]

พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร) นามสกุล ยิ้มย่อง อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2480 ณ พัทธสีมาวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระครูศรัทธาภินันท์ (ทา จนฺทปญฺโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดหร่าย พรหมโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการมั้ว เจ้าอาวาสวัดอรุณฉายาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ [2]

การปกครอง[แก้]

พ.ศ. 2495 - 2535 เป็น เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช (ลาออก)

พ.ศ. 2535 เป็น เจ้าคณะตำบลบางปลากด

สมณศักดิ์[แก้]

พ.ศ. 2500 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์

พ.ศ. 2516 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูประสิทธิศีลวัฒน์

พ.ศ. 2532 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

อ้างอิง[แก้]