พรรคประชาชน (พ.ศ. 2499)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคประชาชน
หัวหน้าสมภาษก์ อุทยางกูร
เลขาธิการไสว โหประพัฒน์ (เลขาธิการพรรคคนแรก)
ก่อตั้ง27 ธันวาคม พ.ศ. 2499
ยุบ20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (1 ปี 297 วัน)
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคประชาชน พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 มีนาย สมภาษก์ อุทยางกูร เป็นหัวหน้าพรรคและนายนาย ไสว โหประพัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติ[แก้]

พรรคประชาชนได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ต่อ พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นลำดับที่ ๑๑/๒๔๙๙ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2499 มีนาย สมภาษก์ อุทยางกูร เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ไสว โหประพัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก [1]

ใน การเลือกตั้งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่ที่นั่งเดียว

กระทั่งวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2500 พรรคประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขาธิการพรรคจากนาย ไสว โหประพัฒน์ มาเป็นนาย ยัญ คงสมจิตต์ [2]

ใน การเลือกตั้งวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรคประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง

พรรคประชาชนถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๘ ภายใต้การนำของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 [3]

รายนามหัวหน้าพรรค[แก้]

  • สมภาษก์ อุทยางกูร (27 ธันวาคม พ.ศ. 2499 — 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

รายนามเลขาธิการพรรค[แก้]

  • นายไสว โหประพัฒน์ (27 ธันวาคม พ.ศ. 2499 — 13 เมษายน พ.ศ. 2500)
  • นายยัญ คงสมจิตต์ (13 เมษายน พ.ศ. 2500 — 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคประชาชน
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนขอเปลี่ยนแปลงเลขาธิการของพรรค
  3. "ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๘" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 2018-05-28.