ข้ามไปเนื้อหา

ฝั่ม ถิ ฮหว่าย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฝั่ม ถิ ฮหว่าย (เวียดนาม: Phạm Thị Hoài) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2503 ในเวียดนามเหนือ สำเร็จการศึกษาทางด้านบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยฮัมโบลท์ในกรุงเบอร์ลินตะวันออก ประเทศเยอรมนีตะวันออก แล้วจึงกลับมาทำงานในสถาบันสังคมศาสตร์ที่กรุงฮานอยเมื่อ พ.ศ. 2526 มีบทบาทในการดำเนินงานของเว็บไซต์ทางด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรมเวียดนามในเยอรมนี (www.talawas.de) ปัจจุบัน ฮหว่ายพำนักอยู่ในเยอรมนี

ฮหว่ายเริ่มเขียนนวนิยายใน พ.ศ. 2531 โดยนวนิยายเรื่องแรกคือ “สารจากสวรรค์” (Thiên sứ) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักในสังคมเวียดนาม โดยเปรียบเทียบระหว่างหญิงสาวฝาแฝดสองคน คนหนึ่งอยู่ในวังวนของชื่อเสียงและอำนาจ อีกคนตกอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ของเด็กที่ไม่ยอมโต นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี และภาษาฟินแลนด์ นอกจากนั้น เรื่องสั้นเรื่อง "ร้านตัดเสื้อไซ่ง่อน" ของฮหว่ายยังเป็นการสะท้อนภาพของเศรษฐกิจหลังนโยบายโด๋ยเม้ยที่เยาวชนพากันทิ้งบ้านในชนบทเข้ามาทำงานในเมือง

ความโดดเด่นของงานวรรณกรรมของฮหว่ายคือ ตัวละครหญิงของฮหว่ายจะกำหนดชีวิตของตนเอง ไม่ใช่หญิงที่อ่อนหวาน เสียสละแบบในวรรณกรรมดั้งเดิมของเวียดนาม นอกจากนั้น ฮหว่ายยังเป็นนักแปล โดยแปลนวนิยายจากภาษาเยอรมันมาเป็นภาษาเวียดนาม

อ้างอิง

[แก้]

มนธิรา ราโท. วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ. 1975. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. หน้า 199–204.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]