ผู้ใช้:Pitpisit/กระบะทราย3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประธานสภา อ้างอิง รองประธานสภาคนทื่ 1 อ้างอิง รองประธานสภาคนทื่ 2 อ้างอิง
ชื่อ ผลการลงมติ ชื่อ ผลการลงมติ ชื่อ ผลการลงมติ
28 มิถุนายน 2475
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ไม่มีผู้คัดค้าน [1] พระยาเทพวิทูร [1]
พระยาพหลพลพยุหเสนา ขอถอนตัว หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ขอถอนตัว
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พระยาอินทรวิชิต ไม่มีผู้คัดค้าน
2 กันยายน 2475
เจ้าพระยาพิชัยญาติ 38 [2] พระยาศรยุทธเสนี ไม่มีแคนดิเดท [2]
พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ 20
กระดาษเปล่า 2
ให้สมาชิกอีกผู้หนึ่ง 1
15 ธันวาคม 2476
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 149 [3] พระยาศรยุทธเสนี 146 [3] พระยาเทพหัสดิน 54 [3]
พระยาศรยุทธเสนี ขอถอนตัว คะแนนเสีย 3 พระดุลยธารณปรีชาไวท์ 51
พระยาเทพหัสดิน ขอถอนตัว ไม่ลงมติ 3 พระยาเสนาภิมุข 12
พระยาประมวญวิชาพูล ขอถอนตัว พระยามานวราชเสวี 33
คะแนนเสีย 3 ไม่ลงมติ 2
22 กันยายน 2477
ไต๋ ปาณิกบุตร 43 [4]
พระยาศรีธรรมาธิเบศ 85
พระยาประเสริฐสงคราม 5
พระยาเทพหัสดิน ขอถอนตัว
17 ธันวาคม 2477
พระยาศรีธรรมาธิเบศ ไม่มีแคนดิเดท [5] เนตร์ หูนะวิวัฒน์ 34 [5] พระยารณสิทธิพิชัย 3 [5]
ไต๋ ปาณิกบุตร ขอถอนตัว พระยาประเสริฐสงคราม 15 พระประจนปัจจนึก 46
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ผู้รับรองถอนชื่อ ไต๋ ปาณิกบุตร 27 ไต๋ ปาณิกบุตร 31
พระเรี่ยมวิรัชชพาทย์ 51 พระยาอภิบาลราชไมตรี 3
หลวงวรนิติปรีชา ขอถอนตัว
พระยาประเสริฐสงคราม 8
พระยาประมวญวิชาพูล 6
หลวงนาถนิติธาดา ขอถอนตัว
ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ขอถอนตัว
พระสุธรรมวินิจฉัย ขอถอนตัว
2 สิงหาคม 2478
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ขอถอนตัว [6] พระยามานวราชเสวี 59 [6] มงคล รัตนวิจิตร์ 16 [6]
พระยาศรีธรรมาธิเบศ 91 มงคล รัตนวิจิตร์ 12 หลวงศรีประกาศ ขอถอนตัว
ขุนสมาหารหิตะคดี ขอถอนตัว หลวงวรนิติปรีชา 13 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ขอถอนตัว
เจ้าคุณประเสริฐสงคราม 10 พระยาประเสริฐสงคราม 8 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 7
พระยาเสนาภิมุข ขอถอนตัว เทียบ นันทแพศย์ 8 พระประจนปัจจนึก 55
เนตร์ พูนวิวัฒน์ 8 พระยาเทพหัสดิน ขอถอนตัว เนตร์ พูนวิวัฒน์ 11
ไต๋ ปาณิกบุตร ขอถอนตัว ไต๋ ปาณิกบุตร ขอถอนตัว หลวงศรีประกาศ ขอถอนตัว
พระประจนปัจจนึก 15 หลวงวรนิติปรีชา 9
มังกร สามเสน ขอถอนตัว
พระยาประเสริฐสงคราม 19
12 ธันวาคม 2481
พระยามานวราชเสวี 119 [7] พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ 65 [7]
พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ 32 พระประจนปัจจนึก 78
พระยาอมรวิสัยสรเดช 6
พระสุธรรมวินิจฉัย ไม่มีผู้รับรอง
28 มิถุนายน 2482
พระยามานวราชเสวี 119 [8] พระประจนปัจจนึก 81 [8]
พระประจนปัจจนึก 6 ร้อยตรีเนตร์ พูนวิวัฒน์ ถอนตัว
พระยาศรยุทธเสนี ไม่มีผู้รับรอง พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ 49
พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ 11 พระยาศรยุทธเสนี 13
พระสารสาสน์ประพันธ์ ขอถอนตัว พระยาศรีธรรมราช ขอถอนตัว
พระยาประมวญวิชาพูล ขอถอนตัว
ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ขอถอนตัว
29 มิถุนายน 2483
พระยามานวราชเสวี ไม่มีแคนดิเดท [9] พระประจนปัจจนึก 81 [9]
พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ 39
พระยาอมรวิสัยสรเดช 14
พระยาศรยุทธเสนี ขอถอนตัว
ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ขอถอนตัว
พระยาศรีธรรมาธิเบศ ขอถอนตัว
30 มิถุนายน 2484
พระยามานวราชเสวี ไม่มีแคนดิเดท [10] พระประจนปัจจนึก 77 [10]
พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ 32
27 มิถุนายน 2485
ปลอด วิเชียร ณ สงขลา ไม่มีแคนดิเดท [11] พระประจนปัจจนึก ไม่มีแคนดิเดท [11]
1 และ 2 กรกฎาคม 2486
ปลอด วิเชียร ณ สงขลา ขอถอนตัว [12][13] ควง อภัยวงศ์ 50 [12][13]
พระยาศรีธรรมาธิเบศ ขอถอนตัว พิณ อมรวิสัยสรเดช 21
พระยาพหลพลพยุหเสนา ขอถอนตัว พระประจนปัจจนึก 44
พระประจนปัจจนึก ขอถอนตัว ฟื้น สุพรรณสาร ขอถอนตัว
ทวี บุณยเกตุ ขอถอนตัว พาน ชาญสงคราม ชาลีจันทร์ ขอถอนตัว
พิณ อมรวิสัยสรเดช ขอถอนตัว เยี่ยม เอกสิทธิ 6
ควง อภัยวงศ์ 59 เจริญ ปัณฑโร ขอถอนตัว
กระแส ประหะวะนาวิน 62
29 มิถุนายน 2487
กระแส ประหะวะนาวิน 20 [14] ควง อภัยวงศ์ 55 [14]
ปลอด วิเชียร ณ สงขลา 37 พระประจนปัจจนึก -
ควง อภัยวงศ์ 25 ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ -
28 มิถุนายน 2488
พระยามานวราชเสวี ไม่เปิดเผยคะแนน [15] ฟื้น สุพรรณสาร ไม่เปิดเผยคะแนน [15]
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ขอถอนตัว พระปทุมเทวาภิบาล ไม่เปิดเผยคะแนน
พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ ไม่เปิดเผยคะแนน จำรัส มหาวงศ์นันท์ ขอถอนตัว
หลวงเชวงศักดิ์สงคราม ขอถอนตัว เลียง ไชยกาล ไม่เปิดเผยคะแนน
พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ ไม่เปิดเผยคะแนน
25 มกราคม 2489
พระยามานวราชเสวี ไม่เปิดเผยคะแนน [16] เลียง ไชยกาล ขอถอนตัว [16]
ควง อภัยวงศ์ ขอถอนตัว พระยาสุนทรพิพิธ ขอถอนตัว
พระยาสุนทรพิพิธ ไม่เปิดเผยคะแนน โชติ คุ้มพันธุ์ ขอถอนตัว
เลียง ไชยกาล ขอถอนตัว ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม ขอถอนตัว
มงคล รัตนวิจิตร ขอถอนตัว
ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ขอถอนตัว
เดือน บุนนาค ไม่มีแคนดิเดท
วิโรจน์ กมลพันธ์ ขอถอนตัว
สอ เศรษฐบุตร ขอถอนตัว
 1. 1.0 1.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/375674
 2. 2.0 2.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/375798
 3. 3.0 3.1 3.2 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/383514
 4. http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/383649
 5. 5.0 5.1 5.2 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/383554
 6. 6.0 6.1 6.2 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/383754
 7. 7.0 7.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/384494
 8. 8.0 8.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/384759
 9. 9.0 9.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/384914
 10. 10.0 10.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73434
 11. 11.0 11.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73376
 12. 12.0 12.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73342
 13. 13.0 13.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73343
 14. 14.0 14.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73312
 15. 15.0 15.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73257
 16. 16.0 16.1 http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/73219