ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
21:31, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งบราบองต์ หมวดหมู่:ดยุกแห่งบราบันต์ เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 17:01:39
21:31, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตระกูลออร์เลอ็อง หมวดหมู่:ราชวงศ์ออร์เลอ็อง เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้เหมือนหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน Yes check.svg 2013-11-26 17:02:21
21:31, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตระกูลวาลัว-อ็องฌู หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัว-อ็องฌู เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้เหมือนหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน Yes check.svg 2013-11-26 17:02:46
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กรรมการการเลือกตั้ง หมวดหมู่:กรรมการการเลือกตั้งไทย pongsak_ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ระบุ "ไทย" Yes check.svg 2013-11-26 17:04:11
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หมวดหมู่:กรรมการการตรวจเงินแผ่นดินไทย pongsak_ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ระบุ "ไทย" Yes check.svg 2013-11-26 17:04:43
18:04, 18 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ชั้นเจ้าฟ้า‎ หมวดหมู่:เจ้าฟ้า เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-11-26 17:11:35
03:47, 22 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักวิทยาศาสตร์แบ่งตามอาชีพ(และแบ่งตามสัญชาติ) หมวดหมู่:นักวิทยาศาสตร์แบ่งตามอาชีพ (และสัญชาติ) Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-11-26 17:12:01
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:แขวงบอลิคำไซ‎ หมวดหมู่:แขวงบริคำไชย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 17:12:24
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เมืองในแขวงบอลิคำไซ หมวดหมู่:เมืองในแขวงบริคำไชย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 17:12:47
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:แขวงจำปาสัก‎ หมวดหมู่:แขวงจำปาศักดิ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 17:13:20
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เมืองในแขวงจำปาสัก‎ หมวดหมู่:เมืองในแขวงจำปาศักดิ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 17:13:47
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากแขวงจำปาสัก‎ หมวดหมู่:บุคคลจากแขวงจำปาศักดิ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 17:14:19
15:03, 27 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้บัญชาการทหารเรือ หมวดหมู่:ผู้บัญชาการทหารเรือไทย เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ระบุ "ไทย" Yes check.svg 2013-11-26 17:15:27
19:15, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ระบบปกคลุมร่างกาย หมวดหมู่:ระบบผิวหนัง Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-11-26 17:16:08
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสู้แบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:นักต่อสู้แบ่งตามประเทศ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้คำ Yes check.svg 2013-11-26 17:16:31
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสู้จากประเทศไทย หมวดหมู่:นักต่อสู้จากประเทศไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้คำ Yes check.svg 2013-11-26 17:16:54
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสู้จากประเทศบราซิล หมวดหมู่:นักต่อสู้จากประเทศบราซิล B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้คำ Yes check.svg 2013-11-26 17:17:19
19:49, 4 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ลาร์คอองเซียล หมวดหมู่:ลักอ็องเซียล Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ Yes check.svg 2013-11-26 17:17:47
19:36, 9 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คำศัพท์กฎหมาย หมวดหมู่:อภิธานศัพท์กฎหมาย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-11-26 17:17:55
19:36, 9 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คำศัพท์การเมือง หมวดหมู่:อภิธานศัพท์การเมือง 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-11-26 17:18:59
21:31, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งบราบองต์ หมวดหมู่:ดยุกแห่งบราบันต์ เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:06
21:31, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตระกูลออร์เลอ็อง หมวดหมู่:ราชวงศ์ออร์เลอ็อง เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้เหมือนหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน Yes check.svg 2013-11-26 12:32:07
21:31, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตระกูลวาลัว-อ็องฌู หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัว-อ็องฌู เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้เหมือนหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน Yes check.svg 2013-11-26 12:32:07
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กรรมการการเลือกตั้ง หมวดหมู่:กรรมการการเลือกตั้งไทย pongsak_ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ระบุ "ไทย" Yes check.svg 2013-11-26 12:32:07
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หมวดหมู่:กรรมการการตรวจเงินแผ่นดินไทย pongsak_ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ระบุ "ไทย" Yes check.svg 2013-11-26 12:32:08
18:04, 18 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ชั้นเจ้าฟ้า‎ หมวดหมู่:เจ้าฟ้า เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-11-26 12:32:08
03:47, 22 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักวิทยาศาสตร์แบ่งตามอาชีพ(และแบ่งตามสัญชาติ) หมวดหมู่:นักวิทยาศาสตร์แบ่งตามอาชีพ (และสัญชาติ) Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-11-26 12:32:09
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:แขวงบอลิคำไซ‎ หมวดหมู่:แขวงบริคำไชย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:09
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เมืองในแขวงบอลิคำไซ หมวดหมู่:เมืองในแขวงบริคำไชย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:09
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:แขวงจำปาสัก‎ หมวดหมู่:แขวงจำปาศักดิ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:10
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เมืองในแขวงจำปาสัก‎ หมวดหมู่:เมืองในแขวงจำปาศักดิ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:10
22:31, 24 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากแขวงจำปาสัก‎ หมวดหมู่:บุคคลจากแขวงจำปาศักดิ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:11
15:03, 27 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้บัญชาการทหารเรือ หมวดหมู่:ผู้บัญชาการทหารเรือไทย เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ระบุ "ไทย" Yes check.svg 2013-11-26 12:32:11
19:15, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ระบบปกคลุมร่างกาย หมวดหมู่:ระบบผิวหนัง Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:11
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสู้แบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:นักต่อสู้แบ่งตามประเทศ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้คำ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:12
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสู้จากประเทศไทย หมวดหมู่:นักต่อสู้จากประเทศไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้คำ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:12
20:44, 20 ตุลาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักสู้จากประเทศบราซิล หมวดหมู่:นักต่อสู้จากประเทศบราซิล B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้คำ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:13
19:49, 4 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ลาร์คอองเซียล หมวดหมู่:ลักอ็องเซียล Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ Yes check.svg 2013-11-26 12:32:13
19:36, 9 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คำศัพท์กฎหมาย หมวดหมู่:อภิธานศัพท์กฎหมาย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-11-26 12:32:16
19:36, 9 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คำศัพท์การเมือง หมวดหมู่:อภิธานศัพท์การเมือง 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-11-26 12:32:16
06:40, 27 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศาลสูงสุดประจำชาติ หมวดหมู่:ศาลสูงสุดระดับชาติ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-27 00:01:13
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ภาษาศาสตรสิทธิ หมวดหมู่:สิทธิทางภาษา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:00:51
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ความพิถีพิถันทางภาษาศาสตร์ หมวดหมู่:ความนิยมภาษาบริสุทธิ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:01:15
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สิทธิชนกลุ่มน้อย หมวดหมู่:สิทธิของฝ่ายข้างน้อย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-11-28 01:01:37
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:การผสานกลืนทางวัฒนธรรม หมวดหมู่:การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:02:14
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เขตศึกษา หมวดหมู่:ภูมิภาคศึกษา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-11-28 01:02:40
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:การศึกษาวัฒนธรรม หมวดหมู่:วัฒนธรรมศึกษา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:03:10
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาติพันธุวิทยา หมวดหมู่:ชาติพันธุ์วิทยา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-11-28 01:03:45
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศัพท์สแลง หมวดหมู่:สแลง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-11-28 01:04:42
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศัพท์สแลงอินเทอร์เน็ต หมวดหมู่:สแลงอินเทอร์เน็ต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - X mark.svg 2013-11-28 01:04:44
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ความหลากหลายและลีลาของภาษา หมวดหมู่:วิธภาษาและวัจนลีลา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-11-28 01:05:18
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:หลักการทางสังคมวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่:วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:05:40
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เชื้อสาย หมวดหมู่:ความเป็นชาติพันธุ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:06:02
07:53, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมแบ่งตามเชื้อสาย หมวดหมู่:วัฒนธรรมแบ่งตามชาติพันธุ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:06:28
08:09, 28 พฤศจิกายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:กลุ่มมนุษย์เชิงโบราณคดี หมวดหมู่:ประเภทของกลุ่มชนทางมานุษยวิทยา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-11-28 01:30:55
10:39, 5 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หมวดหมู่: พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 Taweetham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) consistency Yes check.svg 2013-12-05 04:05:43
08:41, 7 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักร พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 02:04:04
01:23, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ หมวดหมู่:ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-12-07 18:31:33
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประเทศติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:ประเทศติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:01:20
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เขตในประเทศติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:เขตในประเทศติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:01:52
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ขบวนการทางการเมืองในประเทศติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:ขบวนการทางการเมืองในประเทศ-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:02:14
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:ชาวติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:02:36
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวติมอร์ตะวันออกแบ่งตามอาชีพ‎ หมวดหมู่:ชาวติมอร์-เลสเตแบ่งตามอาชีพ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:02:59
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักการเมืองชาวติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:นักการเมืองชาวติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:03:21
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สังคมติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:สังคมติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:03:44
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:ชาวติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:03:45
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ภาษาในประเทศติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:ภาษาในประเทศติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:04:28
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เมืองในประเทศติมอร์ตะวันออก‎ หมวดหมู่:เมืองในประเทศติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:04:50
04:46, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สัญลักษณ์ของประเทศติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:สัญลักษณ์ของประเทศติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 22:05:16
05:39, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ขบวนการทางการเมืองในประเทศ-เลสเต หมวดหมู่:ขบวนการทางการเมืองในประเทศติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) พิมพ์ตก Yes check.svg 2013-12-07 23:00:45
05:55, 8 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:หน่วยการบริหารของประเทศติมอร์ตะวันออก หมวดหมู่:หน่วยการบริหารของประเทศติมอร์-เลสเต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-07 23:01:06
09:34, 9 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ หมวดหมู่:พระเจ้ากาวิละ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-09 03:00:58
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมลาตินอเมริกัน หมวดหมู่:วัฒนธรรมลาตินอเมริกา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-12-10 00:01:07
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมลาตินอเมริกันแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:วัฒนธรรมลาตินอเมริกาแบ่งตามประเทศ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-12-10 00:01:29
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมเม็กซิกัน หมวดหมู่:วัฒนธรรมเม็กซิโก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-12-10 00:01:55
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมก่อนสมัยโคลัมเบียนของเม็กซิโก หมวดหมู่:วัฒนธรรมสมัยก่อนโคลัมบัสของเม็กซิโก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-12-10 00:02:22
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมก่อนสมัยโคลัมเบียน หมวดหมู่:วัฒนธรรมสมัยก่อนโคลัมบัส Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-12-10 00:02:57
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมเมโสอเมริกัน หมวดหมู่:วัฒนธรรมเมโสอเมริกา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-12-10 00:03:21
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:อาหารอิตาเลียน หมวดหมู่:อาหารอิตาลี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-12-10 00:03:58
06:49, 10 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:วัฒนธรรมชาวอเมริกากลาง หมวดหมู่:วัฒนธรรมอเมริกากลาง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-12-10 00:04:20
23:37, 14 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เกาสง หมวดหมู่:เกาสฺยง Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
Yes check.svg 2013-12-14 17:00:53
23:37, 14 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในเกาสง‎ หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในเกาสฺยง Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
Yes check.svg 2013-12-14 17:01:16
23:37, 14 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากเกาสง‎‎ หมวดหมู่:บุคคลจากเกาสฺยง Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
Yes check.svg 2013-12-14 17:01:44
00:28, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย หมวดหมู่:สมณศักดิ์ไทย เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนให้เหมือน "ฐานันดรศักดิ์ไทย" และ "บรรดาศักดิ์ไทย‎" Yes check.svg 2013-12-14 17:31:07
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์จักรวรรดิออตโตมัน หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ออตโตมัน เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "พระมหากษัตริย์" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:31:05
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์เปอร์เซีย หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์เปอร์เซีย เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "พระมหากษัตริย์" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:31:53
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์ราชวงศ์ซาง หมวดหมู่:จักรพรรดิราชวงศ์ซาง เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "จักรพรรดิ" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:32:16
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์โมร็อกโก หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์โมร็อกโก เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "พระมหากษัตริย์" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:32:44
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์ราชวงศ์โจว หมวดหมู่:จักรพรรดิราชวงศ์โจว เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "จักรพรรดิ" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:33:38
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์น่านเจ้า หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์น่านเจ้า เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "พระมหากษัตริย์" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:34:02
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์ราชวงศ์เซี่ย หมวดหมู่:จักรพรรดิราชวงศ์เซี่ย เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "จักรพรรดิ" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:34:34
22:14, 15 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์อาร์เคเมนิด หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์อาร์เคเมนิด เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ "พระมหากษัตริย์" เหมือนหมวดหมู่อื่น Yes check.svg 2013-12-15 15:34:59
21:25, 19 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ทะเลในบริเวณเมดิเตอเรเนียน หมวดหมู่:ทะเลในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามตัวสะกดชื่อทะเล Yes check.svg 2013-12-19 14:32:16
21:25, 19 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เกาะในทะเลเมดิเตอเรเนียน‎ หมวดหมู่:เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามตัวสะกดชื่อทะเล Yes check.svg 2013-12-19 14:33:07
21:25, 19 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประเทศกลุ่มทะเลเมดิเตอเรเนียน หมวดหมู่:ประเทศริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามตัวสะกดชื่อทะเล Yes check.svg 2013-12-19 14:34:08
21:35, 19 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เฟรนช์ริเวียรา หมวดหมู่:เฟรนช์ริวีเอรา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-12-19 15:00:57
21:35, 19 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ภูเขาไฟในทะเลเมดิเตอเรเนียน หมวดหมู่:ภูเขาไฟในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - Yes check.svg 2013-12-19 15:01:23
21:50, 19 ธันวาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประเทศสะฮาราตะวันตก หมวดหมู่:เวสเทิร์นสะฮารา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-12-19 15:01:53
19:07, 2 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ราชสกุลชุมพูนุท หมวดหมู่:ราชสกุลชมพูนุท เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เกิดจากการผิดพลาด Yes check.svg 2014-01-02 12:30:53
15:04, 10 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:อนาคตศาสตร์ หมวดหมู่:อนาคตศึกษา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความอนาคตศึกษา Yes check.svg 2014-01-10 08:31:15