ผู้ใช้:ธนาภัทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผมชื่อธนาภัทรครับ ผมจะเพิ่มพูนความรู้ให้สังคมไทยกับวิกิพีเดียด้วยการสร้างบทความใหม่ให้มากที่สุดนะครับ

ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ผู้ใช้คนนี้ รักองค์โสมฯ
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
かな
カナ
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรคานะ
ผู้ใช้คนนี้ มีความสนใจในเรื่อง กฏหมายรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญไทย
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศไทย
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้ยินดีปฎิบัติอย่างสุภาพชน
แต่จะไม่ทนกับพวกเกรียน
สป. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา
ผู้ใช้ คนนี้แซ่อึ้ง
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 12 มิถุนายน
14ผู้ใช้คนนี้อายุ 14 ปี
22.30 ผู้ใช้คนนี้นอนเวลา 22.30 นาฬิกา
6.30 ผู้ใช้คนนี้ตื่นเวลา 6.30 นาฬิกา
ドラ
えもん
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบโดราเอมอน
ผู้ใช้คนนี้รักการอ่านและสนใจหนังสือ ทุกประเภท
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์