ปฏิบัติการช่างตัดไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปฏิบัติการช่างตัดไม้
เป็นส่วนหนึ่งของ แนวรบด้านตะวันตกของสงครามโลกครั้งที่สอง
วันที่ 1-7 มีนาคม ค.ศ. 1945
สถานที่ ประเทศเยอรมนี
ผลลัพธ์ ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะ
คู่ขัดแย้ง
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา นาซีเยอรมนี เยอรมนี
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
สหรัฐอเมริกา Courtney Hodges นาซีเยอรมนี Erich Brandenberger

ปฏิบัติการช่างตัดไม้ (อังกฤษ: Operation Lumberjack) เป็นปฏิบัติการทางทหารซึ่งดำเนินการในขั้นสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองในทวีปยุโรป ดำเนินการโดยกองทัพสหรัฐที่หนึ่งในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1945 เพื่อยึดเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ในเยอรมนี อย่างเช่น โคโลญ และเพื่อให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีที่มั่นที่มั่นคงตามแม่น้ำไรน์

เมื่อกลุ่มกองทัพที่ 21 ตั้งฐานที่มั่นตามแม่น้ำไรน์อย่างแน่นหนาแล้ว กลุ่มกองทัพที่ 12 ของพลเอกแบรดเลย์เตรียมการที่จะลงมือในปฏิบัติการช่างตัดไม้ แผนการดังกล่าวสอดรับกับการที่กองทัพที่ 1 จะโจมตีไปทางตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหน้าไปยังจุดบรรจบของแม่น้ำอาร์และแม่น้ำไรน์ จากนั้นจะเบนลงไปทางใต้เพื่อบรรจบกับพลเอกแพตตัน ซึ่งกองทัพที่สามจะรุกอย่างต่อเนื่องไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านไอเฟล หากสำเร็จ ปฏิบัติการช่างตัดไม้จะทำให้สหรัฐสามารถยึดเมืองโคโลญ เขตโคเบลนซ์ และนำกลุ่มกองทัพที่ 12 ไปยังแม่น้ำไรน์ทางเหนือของแม่น้ำโมแซลล์ กลุ่มกองทัพที่ 12 ยังได้หวังที่จะล้อมทหารเยอรมันจำนวนมากอีกด้วย

พลเอกแบรดเลย์เริ่มต้นปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ทางตอนเหนือ กองทัพที่ 1 ใช้ประโยชน์จากหัวสะพานข้ามแม่น้ำแอร์ฟต์อย่างรวดเร็ว และรุกเข้าสู่ออยสเคียร์เชนในวันที่ 4 มีนาคม และโคโลญในวันที่ 5 มีนาคม เป็นเวลาเดียวกับที่กองทัพที่ 3 กวาดผ่านไอเฟลไปยังแม่น้ำไรน์

ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่ 1 กองกำลังเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยกองพลยานเพราะที่ 9 ภายใต้การบังคับบัญชาของพันโท เลโอนาร์ด เอนเกมัน รุกมุ่งหน้าไปยังเรมาเกน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรุก "ช่างตัดไม้" เมื่อกองกำลังยานเกราะเฉพาะกิจมาถึงชานเมือง ก็ได้ค้นพบว่าสะพานรางรถไฟลูเดนดอฟฟ์ยังคงไม่ถูกทำลายอย่างน่าประหลาดใจ ถึงแม้ว่าทหารเยอรมันฝ่ายป้องกันจะพยายามทำลายสะพานดังกล่าว แต่กองพลยานเกราะที่ 9 ก็สามารถยึดครองสะพานได้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1945

แม้ว่าสะพานลูเดนดอฟฟ์จะถูกทำลายลงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม แต่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้สร้างสะพานทุ่นข้ามแม่น้ำไรน์ขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วจนถึงขณะนั้น และสามารถสร้างหัวสะพานทางด้านตะวันออกของแม่น้ำ