ธงปาเลสไตน์ในอาณัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงสหภาพ
ธงเรือของปาเลสไตน์ในอาณัติ

ธงปาเลสไตน์ในอาณัติ ค.ศ. 1920 จนถึง ค.ศ. 1948 ในทางพฤตินัย ธงชาติสหราชอาณาจักร หรือ ธงสหภาพ สำหรับใช้ในหน่วยราชการอย่างเป็นทางการ. แต่ทว่าธงเรือของรัฐอารักขา ได้มีการกำหนดใช้เป็นธงเรืออย่างเป็นทางการตั้งแต่ ค.ศ. 1927 โดย ธงเรือแดง สำหรับ กองเรือพาณิชยนาวี และ ใช้ในกิจกรรมบนเวทีนานาชาติ ส่วน ธงเรือน้ำเงิน สำหรับ เรือราชการที่สังกัดรัฐบาล, เรือช่วยรบ และ ใช้เป็นธงฉานหน้าหัวเรือรบของกองเรือรัฐอารักขา (มีคำว่า"Palestine" อยู่ภายในวงกลมสีขาว). ธงเรือดังกล่าวได้มีการใช้เป็นธงชาติบนแผ่นดินสำหรับบางหน่วยงาน และ ไม่รวมถึงชาวอาหรับ และ ชาวยิว ที่อาศัยในดินแดนรัฐอารักขา. (ธงเรือของสหราชอาณาจักร ในทางนิตินัย เช่นเดียวกับดินแดนอาณานิคมอื่นๆ เช่น แอฟริกา และ เอเชีย).[1][2]

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]