ธงชาติโซมาลีแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงชาติสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์
ธงชาติสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ (พ.ศ. 2534 - 2539)

ธงชาติโซมาลีแลนด์ ที่ใช้ในปัจจุบัน เริ่มใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยการรับรองจากการลงประชามติในประเทศ หลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลปกครองตนเองในดินแดนของประเทศโซมาเลียตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยที่นานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มิได้ให้การรับรองฐานะความเป็นประเทศของโซมาลิแลนด์[1][2]

ลักษณะของธงดังกล่าวเป็นธงแถบแนวนอนพื้นสีแดง-ขาว-เชียว โดยได้รับอิทธิพลจากสีกลุ่มพันธมิตรอาหรับ ที่แถบสีเขียวมีรูปอักษรที่เรียกว่า "ชาฮาดาห์" อย่างเดียวกับในธงชาติซาอุดิอาระเบีย

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโซมาลิแลนด์ ฉบับที่มีการลงประชามติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ระบุข้อความเกี่ยวกับธงชาติไว้ดังนี้:

มาตราที่ 7: ว่าด้วยธงชาติ ตราแผ่นดิน และเพลงชาติ
1. ธงชาติสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ประกอบด้วยแถบแนวนอนสามแถบความกว้างเท่ากัน แถบบนสุดเป็นพื้นสีเขียว กลางแถบมีอักษรอาหรับสีขาวจารึกข้อความ "ลา อิลาหะ อิลลัลลอหฺ มุฮัมมะดุร รอซูลุลลอหฺ" (أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله, "ข้าพเจ้านับถือว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอหฺ และศาสดามุฮัมมัดคือ​ศาสนทูตแห่งอัลลอหฺ") แถบกลางเป็นพื้นสีขาว กลางแถบมีรูปดาวห้าแฉกสีดำ และแถบล่างสุดเป็นพื้นสีแดง

ความหมาย[แก้]

ระเบียบเกี่ยวกับธงชาติ[แก้]

รัฐบาลโซมาลีแลนด์ได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อธงชาติ โดยธงดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและด้วยความระมัดระวัดอย่างยิ่ง เพราะในธงชาตินั้นได้บรรจุรูปอักษรชาฮาดาห์ ซึ่งมีนัยความหมายสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาอิสลามไว้ด้วย

การลดธงครึ่งเสา[แก้]

การลดธงชาติโซมาลีแลนด์เพียงครึ่งเสาถือเป็นสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ เนื่องจากในธงนั้นได้บรรจุรูปอักษรชาฮาดาห์ อันเป็นข้อความสรรเสริญพระเจ้าในศาสนาอิสลาม (อัลลอหฺ) ว่า "ข้าพเจ้านับถือว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอหฺ และศาสดามุฮัมมัดคือ​ศาสนทูตแห่งอัลลอหฺ" การลดธงครึ่งเสานั้นจึงถือเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นอิสลามและถือว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อธงชาติ แม้ว่าจะมีกรณีที่ประธานาธิบดีหรือผู้นำระดับสูงในรัฐบาลโซมาลีแลนด์ถึงแก่กรรมก็ตาย ก็มิได้มีการลดธงครึ่งเสาแต่อย่างใด ดังเช่มเมื่อคราวที่นายมูฮัมหมัด หัจญี อิบราฮิม อีกัล (Muhammad Haji Ibrahim Egal) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ ถึงแก่กรรม ทางรัฐบาลได้จัดพิธีศพอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้วายชนม์ และมีประชาชนชาวโซมาลีนับพันคนเข้าร่วมในพิธีศพ แต่ธงชาตินั้นคงชักอยู่บนยอดเสา ไม่ได้ลดลงครึ่งเสาตามธรรมเนียมสากล เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ใดกระทำการลดธงชาติครึ่งเสา จะถูกจำคุกหรือฟ้องร้องต่อศาลในฐานความผิดทางอาญาด้วย

กฎหมายในลักษณะดังกล่าวนี้มีการบังคับใช้ในประเทศซาอุดิอาระเบียเช่นกัน ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน

ธงลักษณะอื่นๆ[แก้]

ธงชาติโซมาลีแลนด์ในหลายแห่งมีการใช้แถบสีส้มแทนแถบสีแดง

แม้ว่าในมาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแถบแนวนอนล่างสุดของธงนั้นเป็นสีแดง แต่ในหลายแล่งของโซมาลีแลนด์กลับพบว่ามีธงที่ใช้แถบล่างสุดเป็นสีส้มแทน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ธงที่มีรูปดาวสีดำกลับหัวจากแบบธงของทางราชการอย่างกว้างขวางอีกด้วย

ธงบางแบบยังพบว่าที่แถบสีเขียวนั้น บางแบบก็ไม่มีรูปอักษรชาฮาดาห์ ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่าทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับในการห้ามลดธงครึ่งเสา (แม้ว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวจะยังไม่ชัดเจนก็ตาม) บางแบบก็มีการใช้รูปอักษรชาฮาดาห์ที่ยาวตลอดทั้งแถบสีเขียว

ส่วนมากธงชาติโซมาลีแลนด์ที่พบจะใช้สัดส่วนกว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ซึ่งน่าจะเป็นสัดส่วนมาตรฐานของธงชาติโซมาลีแลนด์ แต่รูปธงทีมีการพบเห็นในอินเทอร์เน็ตนั้น มักแสดงธงเป็นสัดส่วนกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน[3]

ธงสมัยบริติชโซมาลีแลนด์[แก้]

พ.ศ. 2446 - 2493[แก้]

เมื่อสหราชอาณาจักรได้ผนวกและยึดครองดินแดนที่เรียกว่าโซมาลีแลนด์ในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2446 ก็ได้มีการจัดตั้งการปกครองในรูปแบบรัฐในอารักขาในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษ ทางการสหราชอาณาจักรได้กำหนดรูปแบบธงสำหรับดินแดนแห่งนี้ (ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า บริติชโซมาลีแลนด์) โดยธงดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกันกับดินแดนอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร กล่าวคือ พื้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงิน มีรูปธงชาติสหราชอาณาจักรที่มุมธงบนด้านคันธง ส่วนบนพื้นธงนั้นมีตราประจำดินแดนในวงกลมสีขาวเป็นรูปกวางกูดู ซึ่งเป็นกวางจำพวกแอนติโลปที่พบในพื้นที่โซมาลีแลนด์ ธงดังกล่าวนี้ใช้ชักบนเรือและสถานที่ราชการของรัฐบาลบริติชโซมาลีแลนด์

พ.ศ. 2493 - 2503[แก้]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนแปลงแบบตราประจำรัฐในอารักขาบริติชโซมาลีแลนด์ ทำให้ดวงตราในธงของบริติชโซมาลีแลนด์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ลักษณะของธงในช่วงเวลานี้ยังคงลักษณะของธงเรือรัฐบาลของสหราชอาณาจักรไว้เช่นเดิม แต่ดวงตราซึ่งเดิมเป็นรูปหัวกวางกูดูได้เปลี่ยนรูปตราอาร์มแทน

ตราอาร์มดังกล่าวนั้นเป็นรูปโล่แบ่งสามส่วน ช่องบนพื้นสีเหลืองเป็นรูปหอก 2 เล่มไขว้กันและโล่วงกลมแบบโซมาลี ช่องซ้ายล่างเป็นพื้นสีเขียว มีรูปยอดหอคอยแบบอิสลาม (มินาเรต - Minaret) สีขาว 1 หอ ช่องล่างขาวเป็นพื้นสีฟ้า ตอนบนเป็นรูปเรือโดว (Dhow) หรือเรือใบอาหรับซึ่งใช้ใบเรือรูปสามเหลี่ยม กางใบเต็มที่แล่นบนระลอกคลื่น ตอนล่างของพื้นสีฟ้าเป็นรูปสมอเรือสีทอง เหนือโล่ดังกล่าวเป็นเครื่องยอดรูปกวางกูดูหน้าตรงสวมราชมงกุฎ รองรับด้วยผ้าโพกสีเขียวสลับเหลือง

เมื่อดินแดนบริติซโซมาลีแลนด์ได้รับเอกราชในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2503 และรวมเข้ากับโซมาลีแลนด์ของอิตาลีเป็นประเทศโซมาเลียในวันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน ธงดังกล่าวนี้จึงไม่มีการใช้อีกต่อไป

ระเบียงภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]