พูดคุย:ท้าวสันดุสิต

    จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

    ขอ...อภิปราย ประเด็นของ ความเชื่อ ใครจะสามารถบอกความจริงที่แท้จริงได้ หรือ สามารถแยก...ความเชื่อ ออกจาก...ความจริง ได้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นว่า... รู้แค่ไหน...ใช้แค่นั้น เพราะความไม่รู้ ไม่สามารถปฏิเสธความจริง หรือ องค์ความรู้ ของบุคคลที่รู้ เหนือกว่า กล่าวคือ อย่าพึ่งเชื่อ และปฏิเสธ ท้าวสันดุสิตเทพบุตร วิธีที่ดีที่สุด คือ ศึกษา ศึกษา และก็ศึกษา จะเป็นคำตอบที่ดี สำหรับความเชื่อนี้

    เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ท้าวสันดุสิต

    Start a discussion