ถนนเลียบชายฝั่งทะเล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ถนนคลองโคน-ชะอำเป็นถนนเลียบอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกช่วงจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี มีความสำคัญในการขนส่งทางบกเพื่อใช้เลี่ยงการจราจรติดขัดในถนนเพชรเกษม ช่วงแยกวังมะนาว-เพชรบุรี และเพชรบุรี-ชะอำ หลังจากโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-ชะอำ (มอเตอร์เวย์อ่าวไทย)ได้ล้มเลิกไป กรมทางหลวงจึงได้เข้าฟื้นฟูถนนสายนี้เพื่อใช้เป็นทางท่องเที่ยวเลี่ยบอ่าวไทย มีแผนจะทำการศึกษาเส้นทางจากอำเภอชะอำไปจนถึงชุมพร และจังหวัดระนอง โดยตัดถนนใหม่เลียบทะเลด้านตะวันออก ระยะทาง 550 กิโลเมตร[1]

ช่วงที่ 1 ทางหลวงชนบท สาย สส. 2021[แก้]

ทางหลวงชนบท สาย สส. 2021 เป็นถนนทางหลวงชนบทที่ก่อสร้างขึ้นในโครงการ ถนนคลองโคน-ชะอำ โดยทางหลวงชนบท สส. 2021 มีจุดเริ่มต้นที่ ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) หลักกิโลเมตรที่ 72+100 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูน ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (อยู่ในเขตสมุทรสงคราม 10.900 กิโลเมตร[2] จังหวัดเพชรบุรี 3.300 กิโลเมตร) ทางหลวงชนบท สส. 2021 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ปัจจุนโครงการก่อสร้างผิวจราจรเสร็จแล้ว

ช่วงที่ 2 ทางหลวงชนบท สาย พบ. 4012[แก้]

ทางหลวงชนบท สาย พบ. 4012 (บ้านแหลม-ปากอ่าวบางตะบูน) เป็นทางหลวงชนบทซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ บ้านบางตะบูน(เชิงสะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูน) เลียบแนวชายฝั่งจนถึงอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176 ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเข้าตัวจังหวัดเพชรบุรีต่อไป มีระยะทางในส่วนนี้ 7 กิโลเมตร

ช่วงที่ 3 ทางหลวงชนบท พบ.4028[แก้]

ทางหลวงชนบท พ.บ.4028 (บ้านแหลม-หาดเจ้าสำราญ) ในอดีตเป็นคันกั้นน้ำเค็ม "คันกั้นน้ำเค็ม เบอร์ 1" ที่จัดสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันน้ำทะเลไหลแทรกซึมในพื้นที่น้ำจืด ภายหลังได้พัฒนาคันกั้นน้ำเค็มให้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางบกได้ โดยอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน โดยเริ่มต้นตั่งแต่ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ไปถึงแยกหนองเผาถ่าน อำเภอชะอำ ต่อมาได้รับโอนมาอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท โดยแบ่งช่วงจากบ้านแหลมถึงแยกหาดเจ้าสำราญเท่านั้น ส่วนที่เหลือตัดไปเป็น ทางหลวงชนบท พ.บ.4033 (หาดเจ้าสำราญ-ชะอำ)

พ.ศ. 2546 ได้เกิดอุทุกภัยอย่างร้ายแรงขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี มีการขุดช่องระบายน้ำขึ้นบนถนนสายนี้ และได้มีการสร้างประตูน้ำหลังน้ำลด จำนาวน 10 จุด การก่อสร้างใช้งบประมาณพระราชทานด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานนามว่า"ประตูน้ำราชประชานุเคราะห์" และยังได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และมีพระราชดำรัส แก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ดังนี้[3]


“.....เรื่องวิธีปราบน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง...ที่เขื่อนเพชร เขื่อนเพชรนั้นรับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี แล้วก็ยกระดับน้ำขึ้น นี้เป็นวิชาการชลประทาน ยกระดับน้ำขึ้นสำหรับดันให้เข้าไปในคลองส่งน้ำ......ในคลองซึ่งส่งไปที่ที่ทำการเพาะปลูก แต่ตอนนี้น้ำมันมาก ไอ้คลองนั้นนะจะต้องเป็นคลองระบายน้ำ..............ที่เพชรบุรีไม่มีคลองระบายน้ำและก็ไม่มีประตูควบคุมน้ำ ประตูกั้นน้ำทั้งนั้นก็เลยทำให้วุ่นวาย.....”

ถนนเลียบชายฝั่งทะเล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ช่วงที่ 4 ทางหลวงชนบท พ.บ.4033[แก้]

ทางหลวงชนบท พ.บ.4033 (หาดเจ้าสำราญ-ชะอำ)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำรวจ "คลองโคน-ชะอำ-ชุมพร" เส้นทางลัดล่องใต้เลาะอ่าวไทย http://www.yimsiam.com/club/board/topicRead.asp?wbID=Logistics_fan&id=000177
  2. โครงข่ายทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสงคราม http://songhram.dor.go.th/data/khrong%20khai%20ss.pdf
  3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี http://irrigation.rid.go.th/rid14/web_phat_omd/pp/11.htm