ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงชนบท
ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย
ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี.jpg
ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว1,500 กิโลเมตร (930 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ทล.35 ใน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ปลายทางทิศใต้จ.ระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย[1] หรือ รอยัลโคสต์[2] (อังกฤษ: The Royal Coast) หรือ ไทยแลนด์ริเวียร่า[2] (อังกฤษ: Thailand Riviera) เป็นโครงข่ายถนนเลียบอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก ระยะแรกประกอบไปด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง[3]

ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเล (Scenic Route)[4] ของกรมทางหลวงชนบท

ประวัติ[แก้]

ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ไทยแลนด์ริเวียร่า เริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างสายทางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552[5] จนกระทั่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2516[6] มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรองที่อยู่แนวชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเทียบเท่าในต่างประเทศได้ โดยใช้ชื่อโครงการว่า ไทยแลนด์ริเวียร่า เนื่องจากต้องการยกระดับให้เทียบเท่ากับเมืองชายทะเลอย่างในประเทศฝรั่งเศสและประเดทศอิตาลี[2]

ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย มีความสำคัญในการขนส่งทางบกเพื่อใช้เลี่ยงการจราจรติดขัดในถนนเพชรเกษม ช่วงแยกวังมะนาว-เพชรบุรี และเพชรบุรี-ชะอำ หลังจากโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-ชะอำ (มอเตอร์เวย์อ่าวไทย) ได้ล้มเลิกไป กรมทางหลวงชนบทจึงได้เข้าฟื้นฟูถนนสายนี้เพื่อใช้เป็นทางท่องเที่ยวเลี่ยบอ่าวไทย

สำหรับแผนโดยรวมของโครงการ หากโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะมีจุดเริ่มต้นของโครงการตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการ เลาะไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ไปไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส มีระยะทางรวมประมาณ 1,500 กิโลเมตร[7][1]

แผนพัฒนา[แก้]

กรมทางหลวงชนบท มีแผนที่พัฒนาแนวเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย จุดเริ่มต้นตั้งแต่ จังหวัดสมุทรสงคราม ไปสิ้นสุดยังจังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 4 ระยะ[8] ประกอบไปด้วย

 • ระยะที่ 1 ช่วงระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร มีระยะทางประมาณ 514.616 กิโลเมตร แบ่งเป็น 42 โครงการ ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 - 2566
 • ระยะที่ 2 ช่วงระหว่างจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างการทบทวนแนวของเส้นทาง และศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2565 - 2570
 • ระยะที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
  • ช่วงที่ 1 ช่วงระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม (3 สมุทร) อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจออกแบบและศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2567 - 2571
  • ช่วงที่ 2 ช่วงระหว่างจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตะนาวศรี) อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจออกแบบและศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2567 - 2571
 • ระยะที่ 4 ช่วงระหว่างจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจออกแบบและศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในปี พ.ศ. 2566 - 2567 และจะดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2569 - 2573

เส้นทางระยะที่ 1[แก้]

สำหรับเส้นทางระยะที่ 1 ช่วงระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ประกอบไปด้วย

ช่วงจังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ทางหลวงชนบท สส.2021[แก้]

สส.2021 ทางหลวงชนบท สส.2021 (แยก ทล. 35 (กม.ที่ 73+200) - ชะอำ) มีจุดเริ่มต้นที่ ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) หลักกิโลเมตรที่ 73+200 ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ลงมาทางทิศใต้ ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูน เข้าสู่อำเภอบ้านแหลม ผ่านอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และสิ้นสุดที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีระยะทางทั้งสิ้น 80.600 กิโลเมตร[9] และเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่นบริเวณเทศบาลเมืองชะอำ

ทางหลวงชนบท สส.2021 แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนสมุทรสงคราม มีระยะทาง 10.900 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) และตอนเพชรบุรี มีระยะทาง 69.700 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของ แขวงทางหลวงชนบทชะอำ สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)[9]

สายทางของทางหลวงชนบท สส.2021 มีการรวมเอาสายทางในอดีตมาเป็นส่วนหนึ่งของสายทาง[10] ประกอบไปด้วย

 • ทางหลวงชนบท ชพ.4012 (บ้านแหลม-ปากอ่าวบางตะบูน)[10]
 • ทางหลวงชนบท พบ.4028 (บ้านแหลม-หาดเจ้าสำราญ)[10]
 • ทางหลวงชนบท พบ.4033 (หาดเจ้าสำราญ-ชะอำ)[10]

ช่วงจังหวัดเพชรบุรี[แก้]

ถนนศรีสกุลไทย[แก้]

ถนนศรีสกุลไทย ถนนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำ เชื่อมต่อจาก ทางหลวงชนบท สส.2021

ช่วงประจวบคีรีขันธ์[แก้]

ถนนสายบ้านหนองบัว – บ้านเขากะโหลก[แก้]

ถนนสายบ้านหนองบัว – บ้านเขากะโหลก มีสายทางอยู่ในพื้นที่อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการปรับปรุงช่วงสั้น ๆ ที่ขนานไปกับทะเลบริเวณหาดเขากะโหลก ระยะทาง 2.979 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 32.800 ล้านบาท[11]

ถนนสายบ้านหนองแขมน้อย – บ้านหนองข้าวเหนียว – บ้านพุน้อย[แก้]

ถนนสายบ้านหนองแขมน้อย – บ้านหนองข้าวเหนียว – บ้านพุน้อย มีสายทางอยู่ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[12]

ทางหลวงชนบท ปข.1042[แก้]

ปข.1042 ทางหลวงชนบท ปข.1042 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กม.ที่ 286+000) - บ้านหินเทิน เป็นส่วนหนึ่งของถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เพื่อเชื่อมต่อกับแนวการค้าชายแดนด้านด่านสิงขร ระยะทางรวม 38.503 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงไปแล้ว 5 กิโลเมตร[13]

ช่วงจังหวัดชุมพร[แก้]

ประกอบด้วยสายทาง 14 สายทาง ระยะทางรวมประมาณ 200 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบท ชพ.4012[แก้]

ชพ.4012 ทางหลวงชนบท ชพ.4012 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198-เทศบาลปากน้ำหลังสวน) มีสายทางอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 195.478 ล้านบาท[14][15]

ทางหลวงชนบท ชพ.4008[แก้]

ชพ.4008 ทางหลวงชนบท ชพ.4008 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001-บ้านโพธิ์แบะ) มีสายทางอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.569 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 180.780 ล้านบาท[15][16]

ทางหลวงชนบท ชพ.4011[แก้]

ชพ.4011 ทางหลวงชนบท ชพ.4011 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม.ที่ 14+350) - บ้านท้องเกร็ง) มีสายทางอยู่ในพื้นที่อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.085 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 55.900 ล้านบาท[15]

ทางหลวงชนบท ชพ.4019[แก้]

ชพ.4019 ทางหลวงชนบท ชพ.4019 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) - บ้านแหลมสันติ) มีสายทางอยู่ในพื้นที่อำเภอหลังสวน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง19.891 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 172.082 ล้านบาท[15]

ข้อสังเกตุ[แก้]

หลักกิโลเมตรในสายทาง แสดงให้เห็นหลักกิโลเมตรในเส้นทาง ชพ.4008 ใช้อักษรรหัสสายทางว่า สส.2021 พร้อมกับหมายเลขกิโลเมตรที่ 4xx[16]

เส้นทางระยะที่ 2[แก้]

สำหรับเส้นทางระยะที่ 2 ช่วงระหว่างจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย

ช่วงจังหวัดสงขลา[แก้]

ทางหลวงชนบท สข.4009[แก้]

สข.4009 ทางหลวงชนบท สข.4009 (แยก ทล.4083 - บ้านกระแสสินธุ์) มีสายทางอยู่ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 10.655 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 124 ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566[17]

เส้นทางระยะที่ 3[แก้]

สำหรับเส้นทางระยะที่ 3 ได้มีการประชุมหารืออยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ

ดูเพิ่ม[แก้]

โครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 กระทรวงคมนาคม. นิตยสารราชรถ. เดือน พฤษภาคม 2564 (mot.go.th)
 2. 2.0 2.1 2.2 "เดินหน้า'Thailand Riviera'ส่งเสริมท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก". www.naewna.com. 2022-03-07.
 3. "ถนนเลียบทะเล "ไทยแลนด์ริเวียร่า" อ.หลังสวน จ.ชุมพร 6.7 กม.คืบ 15% สร้างเร็วกว่าแผน เสร็จปี 66". mgronline.com. 2022-08-30.
 4. "ถ.เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกบ้านคลองโคน-บ้านบางตะบูนเปิดใช้แล้ว". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 5. "คืบหน้า "ไทยแลนด์ริเวียร่า" ท่องเที่ยวหรูหราระดับเวิล์ดคลาส". bangkokbiznews. 2022-03-05.
 6. "Thailand Riviera". www.inteccardgroup.com.
 7. "ทช.เดินหน้าผุดถนนเลียบทะเลกว่า 1,500 กม. วางแนวผ่านจุดไฮไลต์ หนุนท่องเที่ยวไทย". mgronline.com. 2020-11-03.
 8. "ผุดถนนเลียบชายทะเลอันดามัน! สนข.เท 95 ล้านลุยศึกษาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ "ระนอง-สตูล" ยาว 600 กม". mgronline.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. 9.0 9.1 กรมทางหลวงชนบท. บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566. (drr.go.th)
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 "ถนนเลียบชายฝั่งทะเล 'คลองโคน-ชะอำ' เส้นทางขับรถกินลม ชมวิว ลัดเลาะสู่ภาคใต้". www.matichon.co.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 11. "เช็คด่วน!! 6 เส้นทาง "ถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้" เส้นไหนพร้อมสุด". thansettakij. 2020-08-17.
 12. "ทุ่ม5พันล้านทำถนนเลียบทะเลเพชรบุรี-ระนอง". posttoday. 2017-10-16.
 13. "เสร็จอีก 5 กม.! ถนนเลียบชายฝั่งทะเล "แยก ทล.4-บ้านหินเทิน" จ.ประจวบฯ". mgronline.com. 2022-01-31.
 14. กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ สาย ชพ.4012 จังหวัดชุมพร เสร็จสมบูรณ์ มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (prd.go.th)
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 "เสร็จแล้ว 418 กม.! "ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้" ทช.เทงบปี 65 อีก 158 ล้าน ลุยอีก 3 โครงการ". mgronline.com. 2021-05-14.
 16. 16.0 16.1 "เสร็จเพิ่มอีก 24 กม. ถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลใต้สาย ชพ.4008 จ.ชุมพร". mgronline.com. 2021-06-28.
 17. "ทช. เผยถนน Thailand Riviera คืบหน้า กว่า 70 % คาดแล้วเสร็จ มิ.ย. 66". www.siamturakij.com.