ถนนสายใยรัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Rural Road-สค.4056.svg
ทางหลวงชนบท สค.4056
ถนนสายใยรัก
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:5.080 กิโลเมตร (3.157 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
ระบบทางหลวง

ถนนสายใยรัก หรือ ทางหลวงชนบท สค.4056 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านดอนไก่ดี [ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน] เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เชื่อมต่อระหว่างถนนเทศบาล 4 บริเวณหมู่บ้านเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปสิ้นสุดที่ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091) บริเวณกิโลเมตรที่ 10 เชิงสะพานข้ามคลองกระทุ่มแบน ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 5.080 กิโลเมตร ลักษณะถนนสายใยรักเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจรแบบไม่มีเกาะกลางถนน มีสะพานข้ามคลอง 4 แห่ง ได้แก่ คลองแนวลิขิต คลองกระทุ่มแบน คลองศาลเจ้า และคลองสาธารณะ

ถนนสายใยรัก ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่นบนถนนเศรษฐกิจ 1 และถนนสุคนธวิท ในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ซึ่งจากถนนเทศบาล 4 สามารถตรงไปยังอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านถนนสายกระทุ่มแบน-บ้านแพ้ว และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผ่านถนนสายหนองนกไข่-สามพราน โดยได้มีการเวนคืนที่ดินในท้องที่ตำบลดอนไก่ดี และตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2548 ต่อมากรมทางหลวงชนบทว่าจ้างบริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 283,700,000 บาท[1] กระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และตรวจรับงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และเปิดเป็นทางสาธารณะให้สัญจรไปมาได้

สำหรับการตั้งชื่อถนนสายใยรักนั้น นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร (สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ในขณะนั้น) เปิดเผยว่า ได้มีการตั้งชื่อถนนสายใยรัก เนื่องจากถนนสายนี้เชื่อมโยงไปถึงทางหลวงชนบท สค.4011 มุ่งหน้าไปยังอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และเลยไปยังที่ตั้งศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ความเป็นมา โครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-23. สืบค้นเมื่อ 2011-08-06.
  2. ทางหลวงชนบทเปิดใช้ “ถนนสายใยรัก” เลี่ยงเมืองกระทุ่มแบน