ตำบลเมือง (อำเภอเมืองเลย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แต่เดิมเรียก ตำบลในเมือง องค์กรปกครอง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองทั้งตำบล แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านกำเนิดเพชร
 • หมู่ที่ 2 บ้านท่าแพ
 • หมู่ที่ 3 บ้านปากภู
 • หมู่ที่ 4 บ้านน้ำภู
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักก้าม
 • หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก
 • หมู่ที่ 7 บ้านน้อยสนาม
 • หมู่ที่ 8 บ้านเพชรเจริญ
 • หมู่ที่ 9 บ้านโพนไทร
 • หมู่ที่ 10 บ้านน้ำภู
 • หมู่ที่ 11 บ้านกำเนิดเพชร
 • หมู่ที่ 12 บ้านกำเนิดเพชร
 • หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักก้าม