ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช
ถัดไป พลโท สาโรช เขียวขจี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
คู่สมรส แพทย์หญิง สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ (ชื่อเล่น: นก, เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500) ราชองครักษ์พิเศษ[1]คณะกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2560 - 2562[2]คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) [3] (เม.ย.2560) ,เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ลำดับที่ 41 (อัตรา พลโท) (1 เมษายน 2559 - 1 เมษายน 2560)[4] ,ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า [5] (ต.ค.2555) ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [6] (เม.ย.2558)

ประวัติ[แก้]

พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของวิรุฬห์ กับทนงศักดิ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ชีวิตครอบครัว สมรสกับ แพทย์หญิง สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์

การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์, ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วุฒิบัตรอายุรศาสตร์หัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประกาศนียบัตร หัตถการหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป มหาวิทยาลัยอลาบามา, ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of Alabama, - Alabama, USA)

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 143, หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 31, วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 47, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน และการเมือง รุ่นที่ 5

ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 2. กรรมการแพทยสภา
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 75 ง 11 มีนาคม 2560
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 67 ง 21 มีนาคม 2559
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 143 ง 19 กันยายน 2555
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 67 ง 26 มีนาคม 2558
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 10. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๓, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๑, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ก่อนหน้า ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ถัดไป
พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช 2leftarrow.png เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
(1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)
2rightarrow.png พลโท สาโรช เขียวขจี