จำนวนเกือบเต็ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางคณิตศาสตร์ จำนวนเกือบเต็ม (อังกฤษ: almost integer) หมายถึงจำนวนอตรรกยะที่มีค่าใกล้เคียงกับจำนวนเต็มมาก จำนวนเกือบเต็มที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ กำลังสูง ๆ ของอัตราส่วนทอง \scriptstyle \varphi\, =\, 1.61803\,39887\dots เช่น

\varphi^{17} = 3571.000280\dots\,
\varphi^{18} = 5777.999827\dots\,
\varphi^{19} = 9349.000107\dots\,

หรือจำนวนฮีกเนอร์ เช่น

e^{\pi \sqrt{43}} = 884736743.99977\dots\,.
e^{\pi \sqrt{67}} = 147197952743.9999986\dots\,.
e^{\pi \sqrt{163}}= 262537412640768743.99999999999925\dots\,.

นอกจากนี้ ยังมีจำนวนเกือบเต็มอื่น ๆ ที่เกิดจากค่าคงตัวต่าง ๆ เช่น ค่าพาย และ ค่าอี ได้แก่

e^\pi - \pi = 19.999099979\dots\,.