จามรี อาระยานิมิตสกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จามรี อาระยานิมิตสกุล

ศาสตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกิด1 มีนาคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
 ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลRay Marshall Rowe Memorial Award (จากสมาคมนิสิตเก่าภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมิชิแกน)
ผลงานสำคัญ
  • สวนหลังคาชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
  • โครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการ 2 ถนนแจ้ง
  • โครงการวางผัง สวนสมุนไพร ณ ศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพัก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  • โครงการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านพักพนักงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล (สกุลเดิม จุลกะรัตน์ ; 1 มีนาคม พ.ศ. 2498 — ) เป็นภูมิสถาปนิกชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ชุดที่ 4 (พ.ศ. 2553-2556) ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม[1] จามรี มีผลงานวิจัยและงานแต่งหนังสือเกี่ยวข้องกับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมหลายเล่ม เช่นเดียวกันกับผลงานการออกแบบวางผัง และคู่มือการพัฒนาภูมิทัศน์ให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติ ภูมิทัศน์ทางหลวง ทางหลวงชนบท และเมืองเพื่อการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย มีผลงานจัดการประชุมนานาชาติทางภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

จามรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558[2]

ผลงาน[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก เก็บถาวร 2010-01-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2553
  2. ข่าวพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "5ศาสตราจารย์" สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเมื่อ 17 ส.ค.2561
  3. ข้อมูลหนังสือจากเว็บไซต์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๓๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๖๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๒๓, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑