คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ

  กำหนดระเบียบการแต่งตั้งและเปลี่ยนชื่อกลุ่มผู้ใช้ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ[แก้]

  การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

  เมื่อเร็ว ๆ นี้พึ่งมีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบรุ่นใหม่ไป 2 คนโดยมีสิ่งที่แตกต่างจากผู้ดูแลระบบรุ่นเก่าคือไม่ได้ถือสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซควบคู่ไปกับสิทธิผู้ดูแลระบบ (ทั่วไป) โดยผมเข้าใจว่าสมัยก่อนผู้ดูแลระบบทั่วไปจะมีความสามารถในการแก้ไขหน้า CSS/JS ได้ แต่ต่อมาทางมีเดียวิกิได้แยกความสามารถนี้ออกมาเป็นสิทธิใหม่ก็เลยมีการแจ้งขอเพิ่มสิทธินี้ให้กับกลุ่มผู้ดูแลระบบรุ่นเก่าผ่านหน้า AN ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งถ้าเราพิจารณาตามนี้แล้ว ผู้ดูแลระบบรุ่นใหม่ก็ควรได้รับสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซไปพร้อมกันด้วย แต่ทางมูลนิธิวิกิมีเดียมีข้อกำหนดว่าผู้ที่จะสามารถรับสิทธินี้ได้จะต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (two-factor authentication หรือ 2FA) ก่อน ถ้าคำนึงถึงการเปิด 2FA แล้ว ผู้ที่จะได้รับสิทธิก็ต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ตรวจสอบผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิในการเปิด 2FA (oathauth-enable) มาก่อนหรือถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปก็ต้องไปขอสิทธิ 2FA tester ที่เมทาวิกิ โดยผู้ดูแลระบบรุ่นใหม่ทั้งสองคนยังไม่ประสงค์ที่จะรับสิทธินี้ตามการสอบถามในการเสนอชื่อจึงยังไม่ต้องกังวลเรื่อง 2FA แต่เราอาจต้องมาดูว่าผู้ดูแลระบบรุ่นเก่าได้เปิด 2FA ตามข้อกำหนดของมูลนิธิแล้วหรือยังครับ (โชคร้ายที่ตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชันตรวจสอบ)

  นอกจากเรื่องกำหนดระเบียบการแต่งตั้งแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิอื่น ๆ (เช่น ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง) จึงขอเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น "ผู้ดูแลระบบส่วนต่อประสาน" โดย

  • interface: ตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2549) ของงสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้กำหนดศัพท์บัญญัติของ interface ประกอบด้วย ต่อประสาน, ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน และโปรแกรมต่อประสาน โดยเหตุผลที่เลือก "ส่วนต่อประสาน" เพราะเป็นคำที่คุ้นเคยและแพร่หลายมากกว่าต่อประสานเฉย ๆ (เช่น ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้) หรือถ้ามีตัวต่อหรือโปรแกรมอาจฟังดูตลกและซ้ำซ้อนตามลำดับ
  • administrator: ผู้ดูแลระบบ

  โดยสรุปแล้วมีประเด็นที่จะขอพิจารณาดังนี้

  1. กำหนดระเบียบการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซเพื่อใช้ต่อไปในอนาคต
  2. ทบทวนการเปิดใช้งาน 2FA ของผู้ดูแลระบบรุ่นเก่า
  3. เปลี่ยนชื่อสิทธิ

  --Geonuch (คุย) 20:15, 28 กรกฎาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]

  ข้อ 1 ถ้าไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษ คิดว่าให้แอดมินทุกคนเป็นอินเตอร์เฟซแอดมินทุกคนเลยก็ได้ครับ คิดว่าคนมีไม่ถึง 20 น่าจะดูแลทั่วถึงอยู่แล้ว
  ข้อ 3 ส่วนตัวมองว่าใช้ อินเตอร์เฟซ น่าจะเข้าใจกับคนที่ใช้คอมดีกว่า เพราะตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้แนวปฏิบัติให้ใช้ศัพท์บัญญัติ
  --Horus (พูดคุย) 20:26, 28 กรกฎาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  ข้อ 1 ติดเรื่อง WMF บังคับ ให้เปิด 2FA ก่อนขอสิทธิ (แต่ไม่มีวิธีตรวจ?) จึงเลยสอบถามว่าเราจะดำเนินการในส่วนนี้อย่างไรครับ --Geonuch (คุย) 20:36, 28 กรกฎาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  เท่าที่เห็นไม่มีการตื่นตัวเรื่องนี่เลยครับ ก็คงทำได้เพียงแจ้งแอดมินเป็นรายบุคคล --Horus (พูดคุย) 20:38, 28 กรกฎาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  รู้สึกเขาแจ้งมาตั้งแต่ที่เปิดสิทธิใหม่ ตอนนั้นคนอาจไม่ว่างมาดูกันครับ --Geonuch (คุย) 20:51, 28 กรกฎาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  ข้อมูลเพิ่มเติมที่พบเจอ (ไม่ร่วมผู้ดูแลรุ่นใหม่)
  • วิกิพีเดียภาษาไทยน่าจะเป็นไม่กี่โครงการที่ให้สิทธิ IA กับผู้ดูแลระบบทุกคน
  • ผู้ดูแลระบบบางคนไม่เคยแก้ไขอินเตอร์เฟซเลยตั้งแต่ได้สิทธิมา
  • ในโครงการภาษาไทยคนที่พอยืนยันได้ว่าเปิดใช้ 2FA แล้วคือคุณ Octahedron80, B20180 และผมเอง เพราะสำหรับโครงการพี่น้องต้องไปขอสิทธิที่เมทา โดนทางนั้นกำชับก่อนขออยู่แล้วครับ
  • แม้จะไม่ได้เป็น IA ผมแนะนำให้เปิดใช้ 2FA ไว้เพราะความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ เช่น CU
  --Geonuch (คุย) 20:54, 28 กรกฎาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  งั้นเกณฑ์ข้อ 1 ให้เป็นผู้ดูแลระบบที่เปิดใช้ 2FA แล้ว เกณฑ์อื่น ๆ รอคนเสนอเพิ่มครับ --Horus (พูดคุย) 01:52, 29 กรกฎาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]

  อันนี้ร่างคราว ๆ ถึงกระบวนการขอสิทธิและระงับสิทธิอิงจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษและตัดรายละเอียดบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนให้เหมาะสมต่อขนาดชุมชน ลองพิจารณาดูครับ

  == กระบวนการขอสิทธิ ==
  เฉพาะ[[WP:ผู้ดูแลระบบ|ผู้ดูแลระบบ]]ปัจจุบันที่สามารถขอสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซได้ โดยมูลนิธิวิกิมีเดียกำหนดให้ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนด้วยเหตุผลทางกฎหมายและความปลอดภัย
  
  * หน้าสำหรับขอสิทธิ: [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]]
  * กระบวนการ: ผู้ดูแลระบบทำการแจ้งขอสิทธิโดยระบุเหตุผลที่หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่แจ้งขอสิทธิได้ตามสมควร ผู้ใช้คนอื่นสามารถร่วมอภิปรายถึงผู้ขอสิทธิได้แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง
  * ระยะเวลา: ให้สิทธิโดยไม่มีกำหนด แต่สามารถระบุขอสิทธิเป็นการชั่วคราวก็ได้
  
  == ระงับสิทธิ ==
  ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งดำเนินการระงับสิทธิด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:
  # ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซแจ้งขอระงับสิทธิของตนเองใน[[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ|หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ]]
  # การใช้สิทธิโดยผิดเงื่อนไขหรือสร้างความเสียหายต่อหน้าแคสเคดดิงสไตล์ชีตส์/จาวาสคริปต์โดยมิทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ
  นอกเหนือจากนโยบายท้องถิ่น ผู้จัดการโครงการอาจดำเนินการระงับสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซที่ไม่ได้ทำการแก้ไขหรือไม่มีการกระทำในปูมใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีผ่านกระบวนการ[[m:Admin activity review|ทบทวนกิจกรรมผู้ดูแล]]
  

  สำหรับผู้ดูแลระบบที่ได้สิทธิไปก่อนหน้าก็คงดำเนินการแจ้งเป็นรายบุคคลไปโดยถ้ายังต้องการสิทธิ IA อยู่ ให้ดำเนินการเปิดใช้งาน 2FA และอาจให้มีการยืนยัน (เช่น ลงชื่อรับรองว่าเปิด 2FA แล้วในหน้านี้) โดยกำหนดระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์น่าจะเพียงพอ หลังจากเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการขอสิทธิตามร่างที่กำหนดครับ --Geonuch (คุย) 20:29, 5 สิงหาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]

  ผมคิดว่าจะแจ้ง bureaucrat ให้เพิกถอนแอดมินที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือครับ --Horus (พูดคุย) 02:17, 6 สิงหาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  ถ้านับโดยไม่เคยมีประวัติแก้ไขมีเดียวิกิก็มี Mda, Pongsak ksm, Saeng Petchchai, Xiengyod และ พุทธามาตย์ ครับ --Geonuch (คุย) 12:41, 6 สิงหาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]

  การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่