การลงประชามติเอกราชติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2542

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การลงประชามติเอกราชติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2542
30 สิงหาคม 2542 (2542-08-30)

คุณยอมรับข้อเสนอเขตปกครองตนเองพิเศษติมอร์ตะวันออกภายในประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ ?
อินโดนีเซีย: Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
สถานที่ติมอร์ตะวันออก
วันที่30 สิงหาคม 2542 (2542-08-30)
ผล
คะแนน %
ยอมรับ 94,388 21.50%
ปฏิเสธ 344,580 78.50%
คะแนนสมบูรณ์ 438,968 100.00%
คะแนนไม่สมบูรณ์หรือคะแนนเปล่า 0 0.00%
คะแนนทั้งหมด 438,968 100.00%
ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ/ผู้ออกมาใช้สิทธิ 451,792 97.16%
บัตรลงคะแนน

การลงประชามติเกี่ยวกับเอกราชของติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยเกิดขึ้นตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีฮาบีบีของอินโดนีเซียต่อโคฟี อันนัน เลขาธิการทั่วไปแห่งสหประชาชาติ เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2542 เพื่อให้จังหวัดติมอร์ตะวันออกตัดสินใจว่าจะอยู่กับอินโดนีเซียหรือเป็นเอกราช

ภูมิหลัง[แก้]

ประธานาธิบดีฮาบีบีได้แสดงความเห็นว่าต้นทุนในการสนับสนุนจังหวัดติมอร์ตะวันออกไม่สมดุลและไม่ก่อให้เกิดกำไรแก่อินโดนีเซีย จึงได้ตัดสินใจให้จังหวัดที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเขตแดนเขตแดนดั้งเดิมเมื่อ พ.ศ. 2488 ตัดสินใจว่าจะอยู่กับอินโดนีเซียหรือไม่

หลังจากที่ฮาบีบีได้ยื่นข้อเสนอ สหประชาชาติได้เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียและรัฐบาลโปรตุเกส ต่อมาในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้ออกข้อตกลงระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐโปรตุเกสเกี่ยวกับปัญหาติมอร์ตะวันออก ซึ่งให้รายละเอียดของการลงประชามติ โดยมีตัวเลือกระหว่างการคงอยู่กับอินโดนีเซียในฐานะเขตปกครองตนเองพิเศษ หรือแยกออกจากอินโดนีเซีย การลงประชามติดำเนินการโดย คณะตัวแทนสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (United Nations Mission in East Timor; UNAMET) มีประชาชน 450,000 คนลงทะเบียนเพื่อลงประชามติ โดยมี 13,000 คนอยู่นอกติมอร์ตะวันออก

ข้อเสนอเขตปกครองตนเองพิเศษ[แก้]

ข้อตกลงระหว่างอินโดนีเซียและโปรตุเกสได้รวมกรอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเขตปกครองตนเองพิเศษติมอร์ตะวันออกเป็นภาคผนวก ซึ่งเป็นการจัดตั้งเขตปกครองตนเองภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียจะเข้าควบคุมการป้องกันประเทศ กฎหมาย เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ผล[แก้]

ผู้ออกเสียงจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้:[1]

  1. คุณ ยอมรับ ข้อเสนอเขตปกครองตนเองพิเศษติมอร์ตะวันออกภายในประเทศอินโดนีเซียหรือไม่
  2. คุณ ปฏิเสธ ข้อเสนอเขตปกครองตนเองพิเศษติมอร์ตะวันออก ซึ่งทำให้ต้องแยกตัวออกจากประเทศอินโดนีเซียหรือไม่
ปฏิเสธ:
344,580
(78.50%)
ยอมรับ:
94,388
(21.50%)
การลงประชามติเอกราชติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2542
ทางเลือก คะแนนเสียง %
Referendum failed ไม่เห็นชอบ 344,580 78.50%
เห็นชอบ 94,388 21.50%
คะแนนเสียงทั้งหมด 438,968 100.00%
อัตราการลงคะแนน 98.60%
จำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 451,792
แหล่งอ้างอิง: UN, The Guardian

ปฏิกิริยา[แก้]

รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับผลในวันที่ 19 ตุลาคม โดยยกเลิกกฎหมายที่ผนวกติมอร์ตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย สหประชาชาติได้ตั้ง องค์การบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านแห่งสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (UNTAET) ซึ่งนำไปสู่การประกาศเอกราชเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545

อ้างอิง[แก้]

  1. Q & A: East Timor Referendum BBC News, 24 August 1999

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]