การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การหดตัวของทะเลอารัลเป็นตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับการชลประทานที่ล้มเหลว

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: environmental resource management) คือการจัดการเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และผลกระทบของสังคมมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้มั่นใจว่าบริการของระบบนิเวศจะได้รับการคุ้มครองและบำรุงรักษาสำหรับมนุษย์รุ่นต่อไปในอนาคต รวมทั้งรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศไว้โดยพิจารณาจากตัวแปรทางจริยธรรม เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ (นิเวศวิทยา)[1] การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพยายามที่จะระบุปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองความต้องการและการปกป้องทรัพยากร[2] การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการจัดการภูมิทัศน์แบบบูรณาการ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Pahl-Wost, C. (May 2007). "The implications of complexity for integrated resource management". Environmental Modelling and Software. 22 (5): 561–9. CiteSeerX 10.1.1.196.1136. doi:10.1016/j.envsoft.2005.12.024.: 561 
  2. Uehara, Thiago Hector Kanashiro; Otero, Gabriela Gomes Prol; Martins, Euder Glendes Andrade; Philippi Jr, Arlindo; Mantovani, Waldir (June 2010). "Pesquisas em gestão ambiental: análise de sua evolução na Universidade de São Paulo". Ambiente & Sociedade. 13 (1): 165–185. doi:10.1590/s1414-753x2010000100011. ISSN 1414-753X.

หนังสืออ่านเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]