กลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่แบบซับซ้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเจริญผิดเพี้ยน
ของซิมพาทิติก รีเฟล็กซ์,
อาการปวดแสบปวดร้อน
จากปลายประสาท
(Complex regional pain syndrome/
Reflex Sympathetic Dystrophy)
Reflex sympathetic dystrophy
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10M89.0, G56.4
ICD-9337.21, 337.22, 354.4, 355.71
DiseasesDB12635 16345
MedlinePlus007184
eMedicinepmr/123
MeSHD020918

กลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่แบบซับซ้อน (อังกฤษ: complex regional pain symdrome, CRPS) เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งมีลักษณะเฉพาะคือมีอาการเจ็บปวดรุนแรง บวม และมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ผิวหนัง ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด สมาคมวิจัยเรื่องความเจ็บปวดนานาชาติ (The International Association for the Study of Pain) ได้จำแนกประเภทของ CRPS ออกเป็น 2 ชนิด ตามการมีรอยโรคที่เส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บ

  • ชนิดที่ 1 เดิมเรียกว่า การเจริญผิดเพี้ยนของรีเฟล็กซ์ซิมพาทิติก (อังกฤษ: reflex sympathetic dystrophy, RSD), Sudeck's atrophy, reflex neurovascular dystrophy (RND) หรือ algoneurodystrophy ชนิดนี้จะไม่พบมีรอยโรคที่เส้นประสาท
  • ชนิดที่ 2 เดิมเรียกว่า อาการปวดแสบปวดร้อนจากปลายประสาท (อังกฤษ: causalgia) จะพบมีรอยโรคที่เส้นประสาทชัดเจน

อ้างอิง[แก้]