กระทรวงในประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กระทรวงในประเทศญี่ปุ่น หรือ กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลาง (ญี่ปุ่น: 中央省庁โรมาจิChū-ō Shōchō; อังกฤษ: Central ministries and agencies) หรือ องค์กรฝ่ายบริหารของญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 行政機関โรมาจิGyōsei Kikan; อังกฤษ: Public administration organizations) คือ หน่วยงานสำคัญภายใต้อำนาจบริหารของประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน[แก้]

หน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มีดังนี้

หน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะรัฐมนตรี (内閣府: Cabinet Office) นายกรัฐมนตรี
สำนักงานดิจิทัล (Digital Agency : デジタル庁) นายกรัฐมนตรี
สำนักงานการบูรณะ (復興庁: Reconstruction Agency) นายกรัฐมนตรี
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร (総務省: Ministry of Internal Affairs and Communications) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม (法務省: Ministry of Justice) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ (外務省: Ministry of Foreign Affairs) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงการคลัง (財務省: Ministry of Finance) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (文部科学省: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (厚生労働省: Ministry of Health, Labour and Welfare ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (農林水産省: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (経済産業省: Ministry of Economy, Trade and Industry) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (国土交通省: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (環境省: Ministry of the Environment) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงป้องกันประเทศ (防衛省: Ministry of Defense) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี (会計検査院) (องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น) ประธานกรรมการตรวจสอบบัญชี

อ้างอิง[แก้]