เมกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมกะ (อังกฤษ: Mega) เป็นคำนำหน้าหน่วยในระบบเมตริก แสดงถึงค่าหนึ่งล้าน (106 หรือ 1000000) มันมีสัญลักษณ์คือ M

คำที่ใช้กันบ่อย[แก้]

ยกกำลัง[แก้]

เมื่อหน่วยที่เกิดขึ้นในการยกกำลังเช่นในรูปแบบตารางและลูกบาศก์ คำนำหน้าขนาดใดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย

  • 1 Mm2 มีความหมายว่า ในพื้นที่นั้นๆมีขนาด 1 ตารางเมกะเมตร
  • 1 Mm3 มีความหมายว่า ในวัตถุนั้นๆมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมกะเมตร

หน่วยข้อมูล[แก้]

ในหน่วยข้อมูลของคอมพิวเตอร์ คำว่า เมกะ มีความหมายว่า จำนวน 1,048,576 หรือ 220 ไบต์

คำอุปสรรค สัญลักษณ์ ตัวคูณ แฟคเตอร์
ยอตตะ Y 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000
เซตตะ Z 1021 1,000,000,000,000,000,000,000
เอ๊กสะ E 1018 1,000,000,000,000,000,000
เพตะ P 1015 1,000,000,000,000,000
เทระ T 1012 1,000,000,000,000
จิกะ G 109 1,000,000,000
เมกะ M 106 1,000,000
กิโล k 103 1,000
เฮกโต h 102 100
เดคา da 101 10
เดซิ d 10-1 0.1
เซนติ c 10-2 0.01
มิลลิ m 10-3 0.001
ไมโคร μ 10-6 0.000 001
นาโน n 10-9 0.000 000 001
พิโก p 10-12 0.000 000 000 001
เฟมโต f 10-15 0.000 000 000 000 001
อัตโต a 10-18 0.000 000 000 000 000 001
เซปโต z 10-21 0.000 000 000 000 000 000 001
ยอคโต y 10-24 0.000 000 000 000 000 000 000 001