เมกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมกะ (อังกฤษ: Mega, สัญลักษณ์ M) เป็นคำนำหน้าหน่วยที่ใช้ในระบบเมตริก ที่เรียกกันว่า คำอุปสรรคเอสไอ แสดงถึงค่าหนึ่งล้าน (106 หรือ 1000000) คำดังกล่าวเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ในระบบเอสไอ คำว่า เมกะ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า μέγας (megas, เมกัส) ซึ่งแปลว่า "ใหญ่, ยิ่งใหญ่"[1]

ตัวอย่างการใช้[แก้]

หากคำนำหน้าดังกล่าวถูกใช้ร่วมกับหน่วยที่มีการยกกำลัง เช่นในหน่วยของพื้นที่หรือปริมาตร คำนำหน้านั้นจะถือว่ารวมกับการยกกำลังแล้ว เช่น

วิชาการคอมพิวเตอร์[แก้]

ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คำว่า เมกะ เมื่อใช้กับหน่วยความจำ จะมีค่าเท่ากับ 1,048,576 (หรือ 220) เช่น หนึ่งเมกะไบต์ = 1,048,576 ไบต์ แต่เมื่อใช้กับหน่วยปริมาณอื่นแล้ว เมกะจะมีค่าเท่ากับ 1,000,000 (หรือ 106) เช่น อัตราการส่งข้อมูล 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbit/s หรือ Mbps) = 1,000,000 บิตต่อวินาที

คำอุปสรรค สัญลักษณ์ ตัวคูณ เลขฐานสิบ
ยอตตะ Y 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000
เซตตะ Z 1021 1,000,000,000,000,000,000,000
เอ๊กสะ E 1018 1,000,000,000,000,000,000
เพตะ P 1015 1,000,000,000,000,000
เทระ T 1012 1,000,000,000,000
จิกะ G 109 1,000,000,000
เมกะ M 106 1,000,000
กิโล k 103 1,000
เฮกโต h 102 100
เดคา da 101 10
เดซิ d 10-1 0.1
เซนติ c 10-2 0.01
มิลลิ m 10-3 0.001
ไมโคร μ 10-6 0.000 001
นาโน n 10-9 0.000 000 001
พิโก p 10-12 0.000 000 000 001
เฟมโต f 10-15 0.000 000 000 000 001
อัตโต a 10-18 0.000 000 000 000 000 001
เซปโต z 10-21 0.000 000 000 000 000 000 001
ยอคโต y 10-24 0.000 000 000 000 000 000 000 001

อ้างอิง[แก้]