กิโล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กิโล (อังกฤษ: Kilo) เป็นคำนำหน้าหน่วยในระบบเอสไอ แสดงถึงค่าพัน (103 หรือ 1,000) มีสัญลักษณ์คือ k

คำที่ใช้กันบ่อย[แก้]

  • 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร เช่น ความสูงของภูเขาเอเวอร์เรสประมาณ 8.8 กิโลเมตร (8,800 เมตร)
  • 1 กิโลลิตร = 1,000 ลิตร เช่น คน10คน ต้องดื่มน้ำวันละ 1.8 กิโลลิตร (1,800 ลิตร) ถ้าไม่มีการดูดน้ำกลับที่ไต
  • 1 กิโลอาร์ = 1,000 อาร์ (หน่วยพื้นที่) เช่น พื้นที่ของประเทศโมนาโกมีขนาด 1.95 กิโลอาร์ (1,950 อาร์)


คำอุปสรรค สัญลักษณ์ ตัวคูณ แฟคเตอร์
ยอตตะ Y 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000
เซตตะ Z 1021 1,000,000,000,000,000,000,000
เอ๊กสะ E 1018 1,000,000,000,000,000,000
เพตะ P 1015 1,000,000,000,000,000
เทระ T 1012 1,000,000,000,000
จิกะ G 109 1,000,000,000
เมกะ M 106 1,000,000
กิโล k 103 1,000
เฮกโต h 102 100
เดคา da 101 10
เดซิ d 10-1 0.1
เซนติ c 10-2 0.01
มิลลิ m 10-3 0.001
ไมโคร μ 10-6 0.000 001
นาโน n 10-9 0.000 000 001
พิโก p 10-12 0.000 000 000 001
เฟมโต f 10-15 0.000 000 000 000 001
อัตโต a 10-18 0.000 000 000 000 000 001
เซปโต z 10-21 0.000 000 000 000 000 000 001
ยอคโต y 10-24 0.000 000 000 000 000 000 000 001

ดูเพิ่ม[แก้]