อัตโต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัตโต (อังกฤษ: Atto) เป็นคำนำหน้าหน่วยในระบบเอสไอ แสดงถึงค่าหนึ่งส่วนล้านล้านล้าน]] (10-18 หรือ 0.000 000 000 000 000 001) มันมีสัญลักษณ์คือ a

คำว่า อัตโต มาจากคำว่า atten ในภาษาเดนมาร์ก มีความหมายว่า 18

คำอุปสรรค สัญลักษณ์ ตัวคูณ แฟคเตอร์
ยอตตะ Y 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000
เซตตะ Z 1021 1,000,000,000,000,000,000,000
เอ๊กสะ E 1018 1,000,000,000,000,000,000
เพตะ P 1015 1,000,000,000,000,000
เทระ T 1012 1,000,000,000,000
จิกะ G 109 1,000,000,000
เมกะ M 106 1,000,000
กิโล k 103 1,000
เฮกโต h 102 100
เดคา da 101 10
เดซิ d 10-1 0.1
เซนติ c 10-2 0.01
มิลลิ m 10-3 0.001
ไมโคร μ 10-6 0.000 001
นาโน n 10-9 0.000 000 001
พิโก p 10-12 0.000 000 000 001
เฟมโต f 10-15 0.000 000 000 000 001
อัตโต a 10-18 0.000 000 000 000 000 001
เซปโต z 10-21 0.000 000 000 000 000 000 001
ยอคโต y 10-24 0.000 000 000 000 000 000 000 001