เจ้าหลวงคำฟั้น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น)
เจ้าหลวงคำฟั้น
King kumfun.jpg

พระนามาภิไธย เจ้ามหาสุภัทรราชะ
พระอิสริยยศ พระเจ้านครลำพูน
พระเจ้านครเชียงใหม่
ราชวงศ์ ทิพย์จักร
ครองราชย์ พ.ศ. 2357 - พ.ศ. 2358
พ.ศ. 2365 - พ.ศ. 2368
ระยะครองราชย์ 1 ปี / 2 ปี
รัชกาลก่อนหน้า พระเจ้าธรรมลังกา พระเจ้านครเชียงใหม่
รัชกาลถัดไป พระเจ้าบุญมา พระเจ้านครลำพูน
เจ้าหลวงพุทธวงศ์ พระเจ้านครเชียงใหม่
ข้อมูลส่วนพระองค์
ราชสมภพ พ.ศ. 2299
พิราลัย 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368 (69 พรรษา)
พระบิดา เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว
พระมารดา แม่เจ้าจันทาราชเทวี
พระมเหสี แม่เจ้าเนตรนารีไวยมหาเทวี
แม่เจ้าคำแปงราชเทวี
พระโอรส/ธิดา 44 พระองค์

เจ้าหลวงคำฟั้น หรือที่รู้จักกันในเหล่าราษฎรว่า เจ้าหลวงเศรษฐี มีพระนามเต็มว่า เจ้ามหาสุภัทรราชะ[1] ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 1 [2] ระหว่างปี พ.ศ. 2357 - พ.ศ. 2358 และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2365 - พ.ศ. 2368 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร

พระราชประวัติ[แก้]

เจ้าหลวงคำฟั้น เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 8 ในเจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว ผู้ครองนครลำปางองค์ที่ 2 กับ แม่เจ้าจันทาราชเทวี และเป็นพระราชนัดดา (หลานปู่) ในเจ้าไชยสงคราม (ทิพย์ช้าง) กับ แม่เจ้าพิมพาราชเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมวงศ์ "ราชวงศ์ทิพย์จักร" (เชื้อเจ้าเจ็ดตน) เจ้าหลวงคำฟั้น เป็นพระอนุชาของพระเจ้ากาวิละ มีพระเชษฏา พระอนุชาและพระขนิษฐา รวม 10 พระองค์ (หญิง 3 ชาย 7) (เจ้าชายทั้ง 7 พระองค์ได้ทรงช่วยกันต่อสู้อริราชศัตรูขยายขอบขัณฑสีมาล้านนาออกไปอย่างเกรียงไกร เป็นเหตุให้มีพระสมัญญาว่า "เจ้าเจ็ดตน") มีพระนามตามลำดับ ดังนี้

เจ้าคำฝั้นเษกสมรสกับ แม่เจ้าตาเวยราชเทวี ราชธิดาในเจ้าฟ้าเมืองยางแดง (หรือ เมืองกันตะระวดี) อันเป็นดินแดนกะเหรี่ยงที่รุ่งเรืองและร่ำรวยมากไปด้วยไม้ขอนสักอันล้ำค่า ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับพระราชทานพระนามอันเป็นมงคลยิ่งแก่แม่เจ้าตาเวยราชเทวี ว่า "แม่เจ้าเนตรนารีไวยมหาเทวี" แม่เจ้าตาเวยราชเทวี ได้รับมรดกส่วนพระองค์ ในฐานะราชธิดาเจ้าฟ้าเมืองยางแดง เป็นที่ดินป่าไม้ขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 400,000 กว่าไร่ ซึ่งปัจจุบันที่ดินดังกล่าวราชสำนักสยามได้ตัดสินให้เป็นป่าไม้ชั้น 2

เจ้าคำฝั้น ถึงแก่พิราลัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368

ราชโอรส ราชธิดา[แก้]

เจ้าหลวงคำฝั้น มีราชโอรสและราชธิดา รวม 44 พระองค์ อยู่ในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ และ ณ ลำพูน มีพระนามตามลำดับ ดังนี้[3]


แม่เจ้าคำแปง[แก้]

แม่เจ้าตาเวย[แก้]

 • เจ้าราชวงศ์ (มหาพรหมคำคง), เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่ - ราชบิดาใน "พระเจ้าอินทวิชยานนท์ฯ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7"
 • เจ้าหญิงบุญนำ - ชายาเจ้าหนานมหาวงศ์ (โอรสพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ)
 • เจ้าหญิงคำเกี้ยว - ชายา "เจ้าอุปราชนครลำพูน"
 • แม่เจ้าเขียวก้อมเทวี - ชายาใน "เจ้าหลวงขัติยะ, เจ้าวิชิตชลธี เจ้าเมืองตาก" เป็นเจ้ามารดาใน "เจ้าราชวงศ์ หนานไชยเทพ ธนัญชยานนท์, เจ้าราชวงศ์นครลำพูน" ต้นราชตระกูลสาขา "ธนัญชยานนท์"
 • เจ้าหญิงฟองสมุทร - ชายา "เจ้าหนานไชยวงศ์ ณ เชียงตุง", ราชนัดดา (หลานปู่) ใน "เจ้าฟ้าชายสามจุฬามณีสิริเมฆภูมินทร์, เจ้าฟ้านครเชียงตุง องค์ที่ 1"
 • เจ้าหญิงเปาพิมาลย์

หม่อมตาคำ[แก้]

 • เจ้าหญิงคำเมา - รับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมใน ร.3 (ไม่มีพระราชโอรส พระราชธิดา) [4]
 • เจ้าหญิงลังกา
 • เจ้าหญิงคำปวน
 • เจ้าหนานมหาวงศ์

หม่อมคำชัง[แก้]

 • เจ้าหญิงบัวถา
 • เจ้าหญิงกัณหา

หม่อมแก้วพา[แก้]

 • เจ้าหญิงมณีวรรณ

หม่อมคำหล้า[แก้]

 • เจ้าธรรมเสนา
 • เจ้าบุรีรัตน์ภูเกียง , เจ้าบุรีรัตน์เมืองเชียงราย - เจ้าบิดาใน "เจ้าหลวงหนานสุยะ (ณ เชียงใหม่) , เจ้ารัตนอาณาเขต เจ้าเมืองเชียงราย" และเป็นเจ้าปู่ทวดใน "แม่เจ้าขานแก้วจักรคำขจรศักดิ์ราชเทวี" และ "แม่เจ้าแขกแก้วจักรคำขจรศักดิ์" ใน "พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 10"

หม่อมคำเอ้ย[แก้]

 • เจ้าอุปราช (ธรรมปัญโญ), เจ้าอุปราชนครเชียงใหม่ - สมรสกับ "เจ้าหญิงอุส่าห์ ณ เชียงตุง" ธิดา "เจ้าเมืองเหล็ก" ราชโอรสใน "เจ้าฟ้าชายสามจุฬามณีสิริเมฆภูมินทร์, เจ้าฟ้านครเชียงตุง องค์ที่ 1"
 • เจ้าน้อยธรรมกิติ

หม่อมขาว[แก้]

 • เจ้าหนานธรรมปัญญา

หม่อมคำแสน[แก้]

หม่อมอุ่นเรือน[แก้]

 • เจ้าหนานสุยะ

หม่อมเรือน[แก้]

 • เจ้าคำตื้อ

หม่อมคำแลบ[แก้]

 • แม่เจ้ากันธิมาเทวี - ชายาใน "เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นทอง, เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 1"
 • เจ้าหญิงกัลยา

หม่อมคำไฝ[แก้]

 • เจ้าหญิงมุกดา

หม่อมคำตุ้ย[แก้]

หม่อมใจคำ[แก้]

 • เจ้าหนานกาวิละ
 • เจ้าหญิงบัวศรี
 • เจ้าหญิงพิมพา

หม่อมคำเอ้ย[แก้]

 • เจ้าหญิงคำนาง
 • เจ้าหญิงเบ็ญจ๋าย
 • เจ้าหญิงบัวไข
 • เจ้าหญิงกรรณิกา

การครองนครเชียงใหม่[แก้]

เมื่อเจ้าหลวงคำฝั้น ครองเมืองเชียงใหม่ ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกับเจ้าราชวงศ์สุวัณคำมูน ทำให้บรรดาขุนนางได้ไปเชิญเจ้าดวงทิพย์ และเจ้าบุญมา มาประนีประนอมการวิวาทครั้งนี้ โดยแนะนำให้เจ้าคำฝั้น เสด็จออกผนวชวัดเชียงมั่น แล้วไปจำพรรษาที่วัดสวนดอก จากนั้นได้มีการปล่อยรถม้าเสี่ยงทายหาเจ้าหลวงองค์ใหม่ แต่รถม้าดังกล่าวกลับมาหยุดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดสวนดอก ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าคำฝั้น เหลาบรรดาเจ้านาย และขุนนางจึงได้อัญเชิญเจ้าคำฝั้น ให้ลาสิขาบทกลับมาเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่อีกครั้ง[1]

ในช่วงรัชกาลของเจ้าหลวงคำฝั้น เป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคต และกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 3 แห่งราชวศ์จักรี ทรงพระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" ใน พ.ศ. 2367 และเจ้าหลวงฯ ประชวรในขณะที่ส่งเจ้าอุปราชพุทธวงศ์และเจ้านายบางส่วนไปเฝ้ารัชกาลที่ 3 เมื่อล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ทรงทราบถึงอาการเจ็บป่วย จึงได้จัดส่งแพทย์หลวงมารักษาแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น จนถึงวันอาทิตย์ เดือนห้า แรม 11 ค่ำ ในเวลาบ่าย เจ้าคำฝั้นก็ถึงแก่พิราลัย ในจุลศักราช 1186 (ตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368) สิริอายุรวม 69 ปี และเจ้าอุปราชพุทธวงศ์ ขึ้นเป็นเจ้าหลวงองค์ที่ 4 โดยมีเจ้าหนานมหาวงศ์ บุตรเจ้าธรรมลังกาเป็นเจ้าอุปราช และเจ้าน้อยมหาพรหม บุตรเจ้าคำฝั้น เป็นเจ้าราชวงศ์เชียงใหม่สืบไป[1]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 พระญาคำฝั้น เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 3
 2. http://hrilamphun.com/lam_4.htm
 3. วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เจ้าหลวงลำพูน กรุงเทพฯ : อัมรันทร์พริ้นติ้ง. 2552
 4. พิเชษ ตันตินามชัย. "เจ้าหญิงเชียงใหม่" ศิลปวัฒนธรรม 26 : 2 ธันวาคม 2547.
 • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
 • สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) . เชียงใหม่: มิ่งเมือง, 2540.
 • เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539.
 • คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ. [1]
ก่อนหน้า เจ้าหลวงคำฟั้น ถัดไป


- 2leftarrow.png เจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2357 - พ.ศ. 2358)
2rightarrow.png พระเจ้าบุญมา
พระเจ้าธรรมลังกา 2leftarrow.png เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
(5 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368)
2rightarrow.png เจ้าหลวงพุทธวงศ์