อำเภออรัญประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อ.อรัญประเทศ)
อำเภออรัญประเทศ
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภออรัญประเทศ
สุดแดนสยามบูรพา ย่านการค้าอินโดจีน
ชนท้องถิ่นห้าชาติ พระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์
แหล่งผลิตผ้าทอมือ เลื่องชื่อแตงแคนตาลูป
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภออรัญประเทศ
อักษรโรมัน Amphoe Aranyaprathet
จังหวัด สระแก้ว
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2706
รหัสไปรษณีย์ 27120
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 821.265 ตร.กม.
ประชากร 85,755 คน (พ.ศ. 2556)
ความหนาแน่น 104.41 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ หมู่ที่ 2 ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
พิกัด 13°48′53″N 102°4′19″E / 13.81472°N 102.07194°E / 13.81472; 102.07194
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1016
หมายเลขโทรสาร 0 3723 1016

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภออรัญประเทศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภออรัญประเทศ เดิมชื่อ บ้านหินแร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เมืองอรัญประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เมื่อ พ.ศ. 2393 ได้รับเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นอำเภอในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 มีขุนเหี้ยมใจหาญเป็นนายอำเภอ โดยยุบวัฒนานครเดิมชื่อบ้านแขยกเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภออรัญประเทศ

เดิมเชื่อกันว่าแท้จริงแล้วชาวอรัญประเทศเป็นกลุ่มไทยย้อชาวเวียงจันทน์หรือท่าอุเทนที่อพยพมา หลังจากเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์เพื่อปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวย้อได้อพยพมาอยู่ที่ดงอรัญ เขตบ้านสวาย (ต่อมายกขึ้นเป็นเมืองศรีโสภณ) ขณะนั้นกัมพูชาเป็นประเทศราชของสยาม ภายหลังโยกย้ายเข้ามาในเขตอำเภออรัญประเทศ ที่ตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตตำบลคลองน้ำใส ตำบลเมืองไผ่ ตำบลท่าข้าม ตำบลผ่านศึก และในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ยกเว้นในตลาดอำเภออรัญประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล

 • ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน
 • ดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม


การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภออรัญประเทศแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 114 หมู่บ้าน

1. อรัญประเทศ (Aranprathet) 8. บ้านใหม่หนองไทร (Ban Mai Nong Sai)
2. เมืองไผ่ (Mueang Phai) 9. ผ่านศึก (Phan Suek)
3. หันทราย (Han Sai) 10. หนองสังข์ (Nong Sang)
4. คลองน้ำใส (Khlong Nam Sai) 11. คลองทับจันทร์ (Khlong Thap Chan)
5. ท่าข้าม (Tha Kham) 12. ฟากห้วย (Fak Huai)
6. ป่าไร่ (Pa Rai) 13. บ้านด่าน (Ban Dan)
7. ทับพริก (Thap Phrik)

การศึกษา[แก้]

ระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

การสาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลอรัญประเทศ
 • โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 • สถานีกาชาด 1 แห่ง สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

 • ปราสาทเขาน้อย เป็นโบราณสถานของชาติ ปราสาทเขาน้อยสีชมพูแห่งนี้ ยังปรากฏอยู่ในภาพสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสระแก้วอีกด้วย
 • พระสยามเทวาธิราช ตั้งอยู่บริเวณใกล้ที่ทำการเทศบาลอรัญประเทศ ติดกับสถานีตำรวจ สร้างขึ้นมานานกว่า 20 ปี เป็นที่เคารพนับถือของชาวอรัญประเทศ หลายคนเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักษ์รักษาเมืองอรัญให้รอดพ้นจากภัยพิบัติร้ายแรง
 • ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีสินค้าจำหน่ายมากมาย เช่น เสื้อผ้า เครื่องทองเหลือง กระเบื้องถ้วยชามต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักสาน เป็นต้น
 • ประตูทางผ่านเข้าออกไทย-กัมพูชา ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-กัมพูชา ติดกับเมืองปอยเปต ประตูแห่งนี้ถูกปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปิดพรมแดน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ทำให้ประชาชนชาวไทยและกัมพูชาเดินผ่านเข้าออกหากันได้