วิศวกรรมขนส่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิศวกรรมขนส่ง เป็นวิศวกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส์ การขนส่ง การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการขนส่ง นโยบายและการบริหาร อันนำมาซึ่งระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและยั่งยืน