วอลโกกราด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมืองวอลโกกราด

วอลโกกราด (รัสเซีย: Волгоград; อังกฤษ: Volgograd) เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญและเมืองหลวงของมณฑลวอลโกกราด ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซีย ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวอลกา เป็นเมืองท่าที่สำคัญบนฝั่งแม่น้ำ ผลิตเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร และเป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่สำคัญ เมืองมีประชากร 1,021,244 คน (ค.ศ. 2010)

เดิมเป็นป้อมของชาวรัสเซียที่สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1589 เพื่อป้องกันการโจมตีของชาวคัลมัก ชาวคอสแซก และผู้เข้าโจมตีกลุ่มอื่น ๆ ต่อมาถูกยึดครองใน ค.ศ. 1670 โดยชาวคอสแซก ซึ่งมีสเตนคา ราซิน เป็นผู้นำ เมืองเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการสร้างทางรถไฟ พวกบอลเชวิคได้เข้ายึดครองใน ค.ศ. 1917 เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างสงครามกลางเมืองใน ค.ศ. 1919-1920 เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นสตาลินกราดใน ค.ศ. 1925 เพื่อเป็นเกียรติแก่โจเซฟ สตาลิน และเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้งใน ค.ศ. 1964 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถูกทำลายอย่างหนัก