ข้ามไปเนื้อหา

IEEE 802.11b-1999

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

IEEE 802.11b เป็นมาตรฐานการสื่อสารระดับที่สอง (จากทั้งหมด 7 แบบจำลองโอเอสไอ) ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง สื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กำหนดโดยสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. หรือ IEEE) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คณะทำงานชุด IEEE 802.11b ได้ตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CCK (Complimentary Code Keying) ผนวกกับ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz (เป็นย่านความถี่ที่เรียกว่า ISM (Industrial Scientific and Medical) ซึ่งถูกจัดสรรไว้อย่างสากลสำหรับการใช้งานอย่างสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้ก็เช่น IEEE 802.11, Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย, และเตาไมโครเวฟ) ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b นี้และใช้เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในนาม Wi-Fi ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคม WECA (Wireless Ethernet Compatability Alliance) โดยอุปกรณ์ที่ได้รับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b และสามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่ได้รับเครื่องหมาย Wi-Fi ได้

รายละเอียด

[แก้]

ช่องทางและทางเลือก

[แก้]
802.11b channel to frequency map [1]
ช่องทาง  ความถี่ศูนย์กลาง  ความถี่เดลต้า ความกว้างของช่องทาง ช่องทางที่ทับซ้อนกัน
1 2.412 GHz 5 MHz 2.401–2.423 GHz 2
2 2.417 GHz 5 MHz 2.406–2.428 GHz 1, 3
3 2.422 GHz 5 MHz 2.411–2.433 GHz 2, 4
4 2.427 GHz 5 MHz 2.416–2.438 GHz 3, 5
5 2.432 GHz 5 MHz 2.421–2.443 GHz 4, 6
6 2.437 GHz 5 MHz 2.426–2.448 GHz 5, 7
7 2.442 GHz 5 MHz 2.431–2.453 GHz 6, 8
8 2.447 GHz 5 MHz 2.436–2.458 GHz 7, 9
9 2.452 GHz 5 MHz 2.441–2.463 GHz 8, 10
10 2.457 GHz 5 MHz 2.446–2.468 GHz 9, 11
11 2.462 GHz 5 MHz 2.451–2.473 GHz 10, 12
12 2.467 GHz 5 MHz 2.456–2.478 GHz 11, 13
13 2.472 GHz 5 MHz 2.461–2.483 GHz 12
14 2.484 GHz 12 MHz 2.473–2.495 GHz

อ้างอิง

[แก้]

{{โครง802.11วน}}