อาหารทดสอบราเดอร์มาโทไฟต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Dermatophyte test medium)
อาหาร DTM ทางขวาแสดงสีที่เปลี่ยนไปหลังจากการเจริญของ; Microsporum canis

อาหารสำหรับทดสอบราเดอร์มาโทไฟต์ (Dermatophyte Test Medium;DTM) เป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโทไฟต์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Sabouraud's dextrose agar ที่เติม cyclohexamide เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราชนิดแซพโพรไฟต์ ยาปฏิชีวนะ ที่ยับยั้งการเจริญของ แบคทีเรีย และฟีนอล เรด ที่ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ อินดิเคเตอร์นี้ใช้จำแนกเชื้อราชนิดเดอร์มาโทไฟต์ ที่ชอบใช้สารประกอบไนโตรเจนได้สารที่เป็นเบสออกมาทำให้สีแดงของอาหารเปลี่ยนไป ในขณะที่เชื้อราชนิดแซพโพรไฟต์ทั่วไปจะใช้คาร์โบไฮเดรตและย่อยให้ได้สารที่เป็นกรดทำให้อาหารยังเป็นสีแดง