อันดับหน่อไม้ฝรั่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Asparagales)

อันดับหน่อไม้ฝรั่ง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Upper Cretaceous– Recent
Asperge in bloei Asparagus officinalis.jpg
Asparagus officinalis
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ e
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: Spermatophytes
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
อันดับ: หน่อไม้ฝรั่ง

อันดับหน่อไม้ฝรั่งหรือAsparagales เป็นอันดับของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ใช้การจัดจำแนกพืชระบบ APG III[1] ตั้งชื่อตามวงศ์ Asparagaceae อันดับนี้เสนอขึ้นครั้งแรกโดย Huber เมื่อ พ.ศ. 2520 [2] และต่อมาได้นำไปใช้ในระบบ Dahlgren system]] ใน พ.ศ. 2528[3] ก่อนหน้านี้ สมาชิกส่วนใหญ่ของอันดับนี้เคยอยู่ในอันดับ Liliales ซึ่งเป็นที่รวมของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่กลีบรวมมีสี และไม่สะสมแป้งในเอนโดสเปิร์ม แต่จากการศึกษาทางด้านดีเอ็นเอได้แสดงให้เห็นว่าอันดับ Liliales ควรแ่บ่งออกเป็นอย่างน้อย 3 อันดับคือ Liliales, Asparagales และ Dioscoreales

อ้างอิง[แก้]