เอนโดสเปิร์ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เอนโดสเปิร์ม หรือ คัพภาหาร (อังกฤษ: Endosperm) เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ให้อาหารแก่เอ็มบริโอ มีโครงสร้างประกอบด้วยเซลล์สร้างอาหารเรียงกันเป็นชั้นติดต่อกัน โครงสร้างนี้เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) ในขั้นที่สอง คือ สเปิร์มของพืชเข้าไปผสมกับโพลาร์นิวคลีไอ (Polar nuclei) ซึ่งมีโครโมโซม 2n เกิดเป็นเซลล์ที่มีโครโมโซม 3n ที่แบ่งตัวอย่างต่อเนื่องเป็นชั้น ๆ แตกต่างกันไปในพืชแต่ละชนิด