246 แอสโพรินา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
246 แอสโพรินา
การค้นพบ
ค้นพบโดย:A. Borrelly
ชนิดของดาวเคราะห์น้อย:แถบดาวเคราะห์น้อย
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
446.299 จิกะเมตร (2.983 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
360.228 จิกะเมตร (2.408 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:403.264 จิกะเมตร (2.696 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.107
คาบดาราคติ:1616.538 วัน (4.43 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
18.14 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:318.054°
ความเอียง:15.645°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
162.53°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
95.238°
ลักษณะทางกายภาพ
มิติ:60.0 กม.
มวล:ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นเฉลี่ย:ไม่มีข้อมูล
ความโน้มถ่วง
ที่ศูนย์สูตร:
ไม่มีข้อมูล
ความเร็วหลุดพ้น:ไม่มีข้อมูล
คาบการหมุน
รอบตัวเอง
:
16.222 ชั่วโมง
อุณหภูมิ:ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิพื้นผิว:
ต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
โชติมาตรสัมบูรณ์:8.62

246 แอสโพรินา (อังกฤษ: 246 Asporina) เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]