247 Eukrate

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
247 Eukrate
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
510.032 จิกะเมตร (3.409 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
309.665 จิกะเมตร (2.07 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 409.848 จิกะเมตร (2.74 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.244
คาบดาราคติ: 1656.291 วัน (4.53 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
18.0 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 243.673°
ความเอียง: 24.993°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
0.235°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
55.134°

247 Eukrate เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]